Hoppa till huvudinnehåll
 

Hur engagerar vi fler unga i politiken?

Den här dagen fokuserar vi på ungas valdeltagande, ungas organisering och politiska deltagande. Vi diskuterar vilka hinder som finns för unga att engagera sig och vad politiker kan göra åt det. 

 

 

Datum/tid: 30 november, kl: 10.00 – 12.00
Följ sändningen via länken: Via YouTube 
Följ sändningen med teckentolkning via länken: Via Zoom 

Program:

10.00 - Välkommen
10.10 - Demokratins betydelse - Lena Nyberg, generaldirektör MUCF och Cecilia Illhammar, MUCF.
10.15 - Skolvalet 2022 - vad tycker unga? - Rebecka Hinn, MUCF.
10.25 - Unga kommunutvecklare i Mörbylånga - Mörbylånga kommun presenterar sitt arbete med elevdemokrati och skolval.
10.30 - Ungas organisering och politiska deltagande - Lidija Kolouh, Forte, och Erik Amnå, Örebro universitet presenterar rapporten Ungas organisering och politiska deltagande och reflekterar över ungas samhällsengagemang.
10.45 - Unga från Fryshuset - Ger sin syn på valresultatet och ungas politiska engagemang.
Paus
11.00 - Rapporten Ungas röst - ungas valdeltagande 2018 - Erik Lundberg, högskolan Dalarna, pratar om ungas benägenhet att rösta, hur valdeltagandet till Riksdagen såg ut 2018 och hur han tror att vi kan engagera unga i politiken. 
11.15 - Ungas samhällsengagemang - Amanda Nielsen, MUCF, delar med sig av sina erfarenheter från samtal med unga om samhällsengagemang.
11.20 - Ungdomsförbunden - hur engagerar vi fler unga i politiken? - Ung Vänster, Grön Ungdom, Moderaternas ungdomsförbund och Liberalernas ungdomsförbund i paneldebatt/diskussion om ungas engagemang i politiken.
11.50 - Sammanfattning av dagen

Gäster som medverkar:

            
Erik Lundberg
             

 


Erik Lundberg
lektor och docent i statsvetenskap, Högskolan Dalarna

Erik Lundberg är lektor och docent i statsvetenskap. Eriks forskningsintressen handlar bland annat om civilsamhället roll i och för demokratin, mellanmänskliga attityder såsom social tillit och tolerans och offentlig förvaltning. Erik har tillsammans med Ali Abdelzadeh författat rapporten - En studie om ungdomars valdeltagande 2018 och deras egna tankar om att delta i val.

  
Erik Amnå
         


Erik Amnå
professor i statskunskap, Örebro Universitet

Erik Amnå är professor emeritus i statskunskap vid Örebro Universitet. Hans forskning handlar om den svenska demokratins utveckling med särskild tonvikt på ungas samhällsengagemang. Han arbetar också inom projektet Hinder och möjligheter för intellektuellt funktionsnedsattas politiska deltagande: lärdomar från ett världsledande initiativ vid den statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet.  

            
Lidija Kolouh
            


Lidija Kolouh
forskningssekreterare, Forte

Lidija Kolouh är forskningssekreterare på Forte och är bland annat programansvarig för ett 10-årigt nationellt forskningsprogram om psykisk hälsa. Lidija har arbetat med ungdomspolitiska frågor i många år som utredare på MUCF och nu har hon ansvar för ett av Fortes så kallade samordningsområden där forskning om barn och unga är ett av fem sådana områden.

  
Ava Rudberg
         


Ava Rudberg
förbundsordförande, Ung Vänster

 

  
Rebecka Forsberg
         


Rebecka Forsberg
Språkrör, Grön Ungdom

  
Douglas Thor
         


Douglas Thor
förbundsordförande, Moderata ungdomsförbundet

 
Erik Berg

Foto: Tom Samuelsson 


Erik Berg
förbundsordförande, Liberala ungdomsförbundet

 
Réka Tolnai

 


Réka Tolnai
förbundsordförande, Centerpartiets ungdomsförbund

                   
Rebecka Hinn
     


Rebecka Hinn
utvecklingsledare, MUCF

Rebecka Hinn, pratar om lärdomar från skolvalet och om vikten av att prata demokrati och politik i skolan. Hon lyfter också flera goda exempel från runt om i landet.

  
Amanda Nielsen


Amanda Nielsen
utredare, MUCF
 

Amanda Nielsen arbetar som utredare på MUCF. Hon var uppdragsansvarig för Fokusrapporten Vilja att förändra. Drivkrafter, hinder och utmaningar för ungas samhällsengagemang som MUCF släppte hösten 2021.