Hoppa till huvudinnehåll
 

Europaåret för unga och Skolval 2022

Det är inte bara skolvalsår, det är även Europaåret för unga 2022 som handlar om att lyfta fram ungas betydelse i hela EU.

Logga för Skolval 2022 tillsammans med logga för Europaåret för ungdomar

Alla unga ska ha samma förutsättningar till kunskap om demokrati. Att få en förståelse för vårt valsystem och vår demokrati är något grundläggande. Skolval är ett bra sätt att lära unga om just detta eftersom man får testa på att rösta i ett simulerat val. Som ett komplement till skolvalsarbetet kan unga även delta i Europaåret för unga 2022.

Europaåret för unga 2022 handlar om att öka kunskapen, bygga kompetenser och visa på positiva framtidsutsikter. Året handlar även om att synliggöra ungdomspolitiken i EU. Din skola kan delta genom att exempelvis arrangera lokala demokrativerkstäder där ungas åsikter och synpunkter blir en del av underlaget av Sveriges rapport till EU-kommissionen. MUCF planerar även en rad olika aktiviteter kring Europaåret för unga så håll utskick på sidan för Europaåret för unga 2022.