Hoppa till huvudinnehåll
 

Hur man överklagar beslut om bidrag

Så här gör du om du vill överklaga ett beslut om bidrag.

Överklaga ett beslut

Beslut gällande organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer och beslut gällande organisationsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund är enligt respektive förordning möjliga att överklaga. 

I förordningen om organisationsbidrag till Hbtq-organisationer står det att MUCF:s beslut inte får överklagas. Men efter domar från Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen kan dessa beslut överklagas. 

Om ett beslut om bidrag kan överklagas framgår också i det beslut som organisationen har fått.

Hur man överklagar beslut om bidrag

Den som vill överklaga ett beslut från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska ställa skrivelsen till förvaltningsrätten. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till MUCF.

Adress
MUCF
Box 206
351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4,Växjö
e-post: registrator@mucf.se

Skrivelsen ska innehålla

  • Information om vilket beslut som överklagas. Ange myndighetens diarienummer som står i beslutet och datum för beslutet.
  • Motivering om varför ni anser att beslutet är felaktigt och hur du vill att MUCF ändrar sitt beslut.
  • Organisationsnummer och kontaktuppgifter (adress och telefonnummer) till organisationen och till eventuellt ombud.
  • Undertecknande av den eller de som har rätt att företräda organisationen. Det är viktigt att de kontaktuppgifter som lämnas är aktuella. Om uppgifterna ändras behöver information om detta lämnas till MUCF.
  • Om det finns handlingar som ni bedömer stöder överklagan ska ni också bifoga dessa.

Tid för överklagande

MUCF måste ha fått er skrivelse om överklagan inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Annars kan överklagan komma att avvisas.
Om sista dag för överklagandet infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul-, eller nyårsafton räcker det att överklagan kommer in nästa vardag.