Hoppa till huvudinnehåll
 

I höst går Sveriges elever till val. Skolval 2022 är i gång.

2022-05-13 - 09:38

Satsningen Skolval 2022 är i gång. Hittills har 696 högstadie- och gymnasieskolor i 170 kommuner från Kalix i norr till Ystad i söder anmält sig till en av Sveriges största demokratisatsningar för unga. Ett mål med årets Skolval är att få fler särskolor och skolor i socioekonomiskt utsatta områden att delta.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har regeringens uppdrag att förbereda Skolval 2022 i samband med riksdagsvalet. Satsningen låter elever undersöka vad en demokrati är och förbereder dem inför ett kommande val.

Skolval är ett sätt att förbereda unga på vad det innebär att rösta. Elever och skolpersonal arrangerar valet på samma sätt som det allmänna riksdagsvalet, med valsedlar, valskärmar, röstlängd, valurnor och rösträknare. Skolorna väljer själva vilken dag de ordnar skolval mellan 7 augusti och 7 september. Valresultatet presenteras på en digital valvaka under skoltid måndag 12 september.

 – Det är viktigare än någonsin att arbeta med demokratifrämjande insatser i skolan. I samband med årets Skolval får eleverna lära sig att prata politik och demokrati i klassrummen. De får tillfälle att göra medvetna val, påverka samhället och ta ställning, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Skolan är en viktig arena där unga får lära sig att allas röster är lika mycket värda.

Anmälan till Skolval 2022 öppnade 15 februari och hittills är det klart att 285 278 elever får delta från 696 högstadie- och gymnasieskolor. Fram till den 10 augusti kan skolor anmäla sig för deltagande i valet.
 – Skolan är för många den enda platsen där unga får träffa politiker och lära sig vad demokrati är för någonting, säger Lena Nyberg. Skolval är en viktig pusselbit för att bygga upp den unga generationens engagemang och demokratiska förmåga.

Skolval 2022 handlar inte bara om själva valet utan lika mycket om att stimulera demokratiska samtal i skolan, både före och efter valdagen.
– Målet är att fler ska lära sig om varför demokrati är viktigt och att alla individer kan påverka samhället här och nu. Vi har tagit fram ett demokratipaket med stödmaterial som vänder sig till lärare och elever som ska inspirera i arbetet, säger Rebecka Hinn, projektledare för Skolval.

Sök bland anmälda skolor till Skolval 2022: https://www3.mucf.se/skolval2022/SkolLista.do

De första skolvalen till riksdagen anordnades i slutet av 1960-talet. 1998 sammanställdes valresultaten nationellt för första gången. Sedan 2002 har MUCF regeringens uppdrag att samordna Skolval till riksdagen. I det senaste Skolvalet 2018 slogs ett rekord, 391 045 elever från 1 528 skolor deltog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyligen publicerade MUCF rapporten ”Ungas röst”, den första studien i sitt slag som redovisar valdeltagandet i Sverige bland samtliga röstberättigade ungdomar i åldern 18–25 år. Den visar bland annat att socioekonomiska förutsättningar är tätt sammankopplade med om unga väljer att rösta. 

Rapport: "Ungas röst

I rapporten ”Fokus 21 - Vilja att förändra” beskrivs drivkrafter, hinder och utmaningar för ungas samhällsengagemang. Rapporten visar att det finns ett stort och stabilt intresse för politik och samhällsfrågor hos unga. Många är intresserade av samhällsfrågor, politik och händelser i andra länder. Sju av tio unga har under det senaste året gjort någon form av politisk handling. Det vanligaste är att stötta åsikter på internet eller i sociala medier. 

Rapport: "Fokus 21 - Vilja att förändra