Hoppa till huvudinnehåll
 

I fokus på MUCF:s rikskonferens: ”Ungas inflytande är en förutsättning för kloka beslut ”

2019-09-19 - 07:30

Hur kan unga få inflytande och möjlighet att påverka demokratiska processer? Den frågan är i fokus på den rikskonferens som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar den 27 och 28 november. Bland huvudtalarna finns kultur- och demokratiminister Amanda Lind, klimataktivisten Andreas Magnusson och Åsa Ekman som är expert på barnkonventionen.

- Det är viktigt att unga kan vara med och påverka. Ungas inflytande är en förutsättning för att vi ska kunna fatta kloka beslut, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Rikskonferensen har arrangerats sedan mitten av 1990-talet och startades av dåvarande Ungdomsstyrelsen. Syftet är att sprida kunskap om och inspirera till statliga, regionala och lokala initiativ för att förbättra ungas sociala inkludering och delaktighet i samhället. Den riktar sig till människor som jobbar med eller tar beslut som rör unga och civilsamhället, till exempel politiker, tjänstepersoner, lärare och fritidsledare. Konferensen samlar varje år cirka 800 personer och årets tema är ”Ungas inflytande”.

- I fjol hade vi inte möjlighet att arrangera rikskonferensen på grund av omlokaliseringen till Växjö. Därför är det extra roligt att vi nu återigen kan bjuda in till det som kanske är den viktigaste mötesplatsen för alla i Sverige som arbetar med och tar beslut om ungdoms- och civilsamhällesfrågor, säger Lena Nyberg. 

Under MUCF:s rikskonferens genomförs totalt 27 seminarier, både i egen regi och i samverkan med en rad olika aktörer; myndigheter, regionförbund, kommuner, civilsamhällesorganisationer och andra organisationer.

Ger verktyg och metoder

Huvudtalarna på konferensen är kultur- och demokratiminister Amanda Lind, MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg, Carl Heath, särskild utredare för det demokratiska samtalet, Andreas Magnussonsom är aktiv i den globala klimatrörelsen Fridays for Future, journalisten och folkbildaren Per Grankvistsamt Åsa Ekman, expert på barnkonventionen som blir svensk lag den 1 januari 2020.

- Tanken är att varje deltagare ska kunna välja sin egen inriktning under rikskonferensen och få med sig verktyg och metoder som de verkligen kan ha nytta av i sitt arbete.På rikskonferensen presenteras också flera exempel på lyckade lokala och regionala projekt för att öka ungas inflytande, säger Lena Nyberg.

Skolan har viktig roll

Flera av Sveriges forskare inom frågor som rör demokrati och ungas inflytande finns på plats och delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter, bland andra Lars Trädgårdh, professor vid Ersta-Sköndals högskola, Shade Amao från Institutet för demokrati och dialog, IDEDI, Linda Hiltunen, doktor i sociologi vid Linnéuniversitetet, Michele Micheletti, professor i statsvetenskap vid Stockholms Universitet och Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet.

Skolan har en viktig roll för att unga ska inkluderas i demokratiprocesser. Samtidigt visar utvärderingar av skolval till riksdagen och EU att skolans demokratiuppdrag får olika utfall beroende på klass, genus och etnicitet. Johan Lilly Gyberg från Skolverket, Charlotta Granath, förstelärare i SO-ämnen och författare till boken Demokratiuppdraget i skolan och Ebba Kock, ordförande i Sveriges elevkårer samtalar om hur skolan kan arbeta för att stoppa ett demokratiskt utanförskap.

Lokala exempel på inflytande

I mer än 15 år har svenska beslutsfattare använt sig av ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) för att få en bild av ungas syn på bland annat demokrati, arbete och framtidsvisioner.MUCF:s utvärdering visar att 7 av 10 kommuner menar att Lupp lett till förändringar av ungdomspolitiken. På årets rikskonferens berättar tjänstepersoner, unga och politiker från flera kommuner – bland annat Örnsköldsvik, Lund, Växjö och Region Gävleborg - om hur de lyckats föra in ungdomsperspektiv lokalt, vilka resultat de fått.

Under rikskonferensen presenterar MUCF också sin årliga FOKUS-rapport som är en del av myndighetens uppföljning av de ungdomspolitiska målen.

- Fokusrapporten bygger dels på en enkät som vi gjort tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL, dels på så kallade fokusgruppsintervjuer med unga i olika delar av landet, säger Lena Nyberg.

I ”FOKUS 19” ges en bild av hur många kommuner som aktivt arbetar med att öka ungas inflytande och hur det sker. I rapporten berättar unga också om sina erfarenheter och upplevelser av inflytande på lokal nivå.

Psykisk ohälsa och utsatta grupper

Andra frågor som lyfts särskilt på rikskonferensen är situationen för unga som varken arbetar eller studerar, för unga med olika funktionsvariationer, för unga hbtq-personer och den ökande andelen unga med upplevd psykisk ohälsa. Del tre i MUCF:s stora attityd- och värderingsstudie visar att allt fler unga har symtom på psykisk ohälsa och ökningen är större bland tjejer än bland killar. Trötthet, stress och sömnbesvär är några av de vanligaste symptomen.

- Vi kan inte säkert säga vad som orsakar att allt fler unga, framförallt tjejer, upplever symtom på psykisk ohälsa. Det finns säkert många orsaker och de varierar mellan olika grupper av unga, säger Lena Nyberg.

- Däremot vet vi att vissa grupper, till exempel unga hbtq-personer, är mer utsatta för mobbning och utfrysning i skolan än andra unga. 24 procent av unga hbtq-personer avstår från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. Vi vet också att unga hbtq-personer löper större risk att utsättas för våld än andra unga.

MUCF:s rikskonferens arrangeras den 27-28 november 2019 i Folkets Hus i Stockholm. Konferensen startar den 27 november klockan 10:00 och avslutas den 28 november klockan 15:00.

Länk till film där generaldirektör Lena Nyberg berättar om varför rikskonferensen är så viktig

Länk till film Nedräkning till MUCF:s rikskonferens 2019

Länk till film där MUCF:s medarbetare berättar om ”Unga som varken arbetar eller studerar”

Länk till film där Linus Wellander, moderator på MUCF:s rikskonferens, hälsar välkommen