Hoppa till huvudinnehåll
 

17 organisationer får dela på bidrag till civilsamhället: "Hjälp till de mest utsatta under coronapandemin"

2020-07-01 - 14:26

17 organisationer får nu bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Bland de som får bidrag finns Sveriges Stadsmissioner, Frälsningsarmén och Läkare i Världen.

- Vi är glada över att få fördela medel till civilsamhällets viktiga verksamheter, de gör oerhörda insatser även i kristider. Det här är hjälp som går till de mest utsatta i samhället, de som helt saknar skyddsnät under coronapandemin. Vi har haft ett omfattande arbete på myndigheten för att snabbt kunna bedöma och prioritera bland ansökningarna, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Regeringen beslutade den 4 juni om en förordning om statsbidrag till organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig mot människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. 

MUCF fick i uppdrag att fördela bidraget som riktar sig till ideella föreningar inom det civila samhället samt vissa trossamfund, samverkansorgan och församlingar.

231 ansökningar

Totalt fick MUCF in 231 ansökningar som omfattade totalt drygt 206 miljoner kronor. Av dessa var det flera som inte uppfyllde de formella kraven, bland annat att verksamheten ska ha bedrivits i minst två år eller att organisationen inte på ett tillräckligt tydligt sätt kunnat visa ökade behov som är kopplat till coronapandemin.

- Vi har fått in flera ansökningar till verksamheter som är väldigt bra och som riktar sig till olika utsatta grupper i samhället. Vi har prioriterat så att statsbidraget ska kunna göra så stor nytta som möjligt, Bidragen går framför allt till organisationer som hjälper människor med basala behov som utdelning av mat, en sovplats för natten, rena kläder och att kunna få ta en dusch, säger Kenneth Condrup, avdelningschef på MUCF.

Ordet särskilt är centralt för MUCF:s bedömning. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer, såsom hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation.

Betalas ut omgående

I förordningen som reglerar bidraget framgår att MUCF vid fördelningen av bidrag får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla bidragets syfte.

Ansökningsperioden var 7 – 21 juni och myndigheten tog beslut om alla ansökningar i dag, den 1 juli. Utbetalning av bidrag till organisationerna sker preliminärt under vecka 28. 

Här är de 17 organisationer som får ta del av regeringens satsning på insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin:


Organisation                                       Beviljat bidrag

Sveriges Stadsmissioner                      10 000 000 kronor

Frälsningsarmén                                     5 697 000 kronor

Svenska Röda Korset                             5 530 000 kronor

Svenska kyrkan                                      5 000 000 kronor

Romska Ungdomsförbundet                   3 600 000 kronor

Läkare i Världen                                      3 520 000 kronor

Förenade Islamiska Föreningar               3 000 000 kronor

Hela Människan                                       3 000 000 kronor

Ny Gemenskap                                        2 820 000 kronor

Föreningen S:ta Clara kyrka                    1 500 000 kronor

Romersk-katolska kyrkan                         1 200 000 kronor

Equmeniakyrkan nationella enheten        1 089 392 kronor

Convictus                                                     500 000 kronor

Agape                                                          462 000 kronor

Fören.Frihamnen i Hb/7Hemlösas Hus       460 000 kronor

Räddningsmissionen                                    385 608 kronor

Stöttepelaren                                                236 000 kronor

Med anledning av coronaviruset fick MUCF i april även i uppdrag av regeringen att sammanställa och sprida nödvändig information till civilsamhällets organisationer. MUCF samverkar även med andra myndigheter för att till exempel informera om hur civilsamhället påverkas av statens generella stödinsatser för att möta coronakrisen, i frågor om bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, idéburna aktörer i välfärden, och tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället.

Mer information om hur medlen fördelas finns på mucf.se

Pressmeddelande: MUCF ska fördela bidrag till civilsamhället: ”Viktigt uppdrag för socialt utsatta under coronapandemin”

Läs mer om satsningen på civilsamhällets organisationer på regeringen.se

Se den pressträff som vice statsminister Isabella Lövin samt kultur- och demokratiminister Amanda Lind höll den 12 maj med anledning satsningen på samhällets mest utsatta och mot äldres ensamhet under coronakrisen.

Läs mer om MUCF:s informationsuppdrag på vår hemsida

Pressmeddelande: MUCF välkomnar nytt regeringsuppdrag: ”Viktigt att civilsamhället får stöd i dessa tider”