Information till civilsamhället med anledning av coronaviruset

Här hittar du den senaste informationen om stöd till civilsamhället relaterat till corona. Informationen uppdateras löpande.

På gång

Inbjudan att delta i en studie av hur Corona påverkar civilsamhället

I våras gjorde vi en undersökning kring villkoren kopplat till coronapandemin. Svaren analyserades och blev ett inspel till förslaget till extra ändringsbudget.

Nu gör vi en uppföljande undersökning. Var med och svara ni också så att civilsamhällets utmaningar uppmärksammas! I enkäten får ni berätta hur era behov ser ut just nu och vilket stöd ni behöver från offentliga aktörer framöver. Enkäten tar cirka tio minuter att fylla i. Vi kommer inte att redovisa vilka organisationer som har svarat. En sammanfattning av resultaten kommer att finnas tillgänglig på hemsidan i november.

Enkäten vänder sig till personer som har verksamhetsledande befattning eller roll. Bara ett svar per organisation för att få en rättvisande bild, tack!

Klicka på länken för att komma till enkäten om vad coronapandemin får för effekter för er organisation och verksamhet.

Enkäten är öppen till och med den 14 oktober.

Stödpaket från regeringen

- Information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. De flesta av åtgärderna är även stöd till aktörer inom civilsamhället.

Övrig stödinformation

- Information om övriga stödinsatser som görs inom, och för, civilsamhället

Frågor och svar

- Frågor och svar som rör aktörer inom civilsamhället med anledning av coronaviruset

- Sammanställning av de restriktioner och förbud som införts i Sverige med anledning av coronaviruset på msb.se.