Information till civilsamhället med anledning av coronaviruset

Här hittar du den senaste informationen om stöd till civilsamhället relaterat till corona. Informationen uppdateras löpande.

Stödpaket från regeringen

- Information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. De flesta av åtgärderna är även stöd till aktörer inom civilsamhället.

Lagar, restriktioner, lättnader och råd

- Information som berör civilsamhället med anledning av coronaviruset

Frågor och svar

- Frågor och svar som rör aktörer inom civilsamhället med anledning av coronaviruset

Lägesrapport: Coronakrisens konsekvenser för civilsamhället

Drygt 300 personer bidrog till lägesrapporten ”Coronakrisens konsekvenser för det civila samhället - lägesbild oktober 2020” som MUCF tagit fram och nu lämnat till regeringen.

Här ser vi bland mycket annat att:

  • 8 av 10 organisationers verksamhet har påverkats av pandemin.
  • 9 av 10 organisationers ekonomi har påverkats negativt av pandemin.
  • funktionsvariation, ålder och digital kompetens påverkar förutsättningarna för att delta och vara aktiv i civilsamhället under pandemin
  • organisationerna förväntar sig att pandemin leder till ökad psykisk ohälsa, minskad tillgång till stöd och minskat deltagande i civilsamhället bland deras målgrupper
  • organisationerna efterfrågar ekonomiskt stöd och dialog för att hantera konsekvenserna av pandemin

Resultaten presenteras i kapitel som handlar om;

  • påverkan på verksamhet,
  • påverkan på ekonomi,
  • stödpaket från regeringen,
  • påverkan på demokratiska processer och
  • långsiktiga konsekvenser.

Rapporten avrundas med ett avslutande resonemang om framtiden.