Hoppa till huvudinnehåll
 

123 organisationer får dela på drygt 270 miljoner i statsbidrag för 2022

2021-12-16 - 13:44

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt 262 miljoner kronor i statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer för 2022 års verksamhet och totalt 11,3 miljoner konor till hbtq-organisationer.

- Vi ställer krav på att organisationer inte strider mot principen om alla människors lika värde, att den till sin struktur är demokratisk och att verksamheten bedrivs i enlighet med demokratins idéer, säger Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelning för statsbidrag på MUCF.

Syftet med statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer är att stödja barn och ungdomars verksamhet. Bland de organisationer som nu får bidrag finns en stor bredd, allt från politiska ungdomsförbund till rena intresseföreningar.

Av 119 sökande beviljas 114 barn- och ungdomsorganisationer bidrag, till exempel Dövblind Barn och Ungdom, en organisation för unga personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning, och Rädda Barnens Ungdomsförbund som arbetar för barns rättigheter. Statsbidraget baseras bland annat på antal medlemmar och mest i bidrag får Scouterna, Sveriges Elevkårer, Sverok, Sveriges Schackförbund och Riksförbundet Unga Musikanter.

Effekter av pandemin

Det var något färre ansökningar i barn- och ungdomsorganisationerna i år jämfört med i fjol, 119 nu och 123 i fjol.

- Ett skäl till att vi i år fått något färre ansökningar än vanligt kan bero på effekter av pandemin. Vi vet att många drabbats hårt och har under 2021 och 2020 på flera sätt försökt att underlätta för organisationerna, till exempel möjlighet att föra över medel och att välja underlagsår för medlemsräkning, säger Marie Pettersson Hallberg.

Hbtq-organisationerna arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Av 10 sökande beviljas 9 hbtq-organisationer statsbidrag, exempelvis, Transammans och Nordic Bears, som med hjälp av bidraget driver verksamhet för och av transpersoner och närstående. Transammans är också en av de organisationer som trots pandemin har ökat sitt medlemsantal.

28 miljoner till antidiskriminering

MUCF har även fördelat totalt 28 miljoner kronor i verksamhetsbidrag för 2022 till 18 antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att förebygga och motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Verksamheten ska bedrivas genom att ge kostnadsfri rådgivning och information till privatpersoner om hur de kan ta till vara sina rättigheter.

Verksamheten ska också driva opinionsbildning, arrangera kurser och seminarier samt att ge allmän information och rådgivning. Antidiskrimineringsverksamheterna finns spridda i landet.

Se vilka som fått bidrag på mucf.se

(Bifogat i pressmeddelandet finns lista på de organisationer och verksamheter som fått bidrag)

Läs mer om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer på mucf.se

Läs mer om statsbidrag till hbtq-organisationer på mucf.se

Läs mer om antidiskrimineringsverksamhet på mucf.se

Läs mer om de bidrag som MUCF fördelar