Hoppa till huvudinnehåll
 

SSU Skåne räknas bort när statsbidrag tilldelas

2018-12-12 - 09:08

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har idag beslutat om tilldelningen av organisationsbidrag till SSU för 2019. SSU får fortsatt statsbidrag, men får inte tillgodoräkna sig de föreningar och medlemmar som ingår i SSU Skåne. Beslutet har fattats mot bakgrund av SSU Skånes upprepade brister att leva upp till demokratikriteriet, som är ett krav enligt förordningen som styr bidraget. Bristerna hos SSU Skåne har framkommit under hösten 2018.

SSU har redovisat för MUCF att ungdomsförbundet vidtagit tillräckliga åtgärder när omfattningen av bristerna i Skåne blivit kända för förbundsledningen. Uppgifterna kring SSU Skåne är dock så pass allvarliga att MUCF anser att åtgärderna ändå inte är tillräckliga.

SSU får därmed inte tillgodoräkna sig de föreningar som finns i SSU Skåne eftersom det inte har levt upp till demokratikriteriet. Bidraget räknas därför ned för hela SSU. Men, eftersom det politiska ungdomsförbundet som helhet har ökat sitt medlemsantal under året innebär det att förbundet 2019 får ökat bidrag jämfört med 2018.

SSU beviljas 1 765 040 kronor i statsbidrag för 2019. Bidraget minskas med drygt
60 000 kronor på grund av att SSU Skåne räknas bort.

- När uppgifterna om odemokratiska strömningar i SSU:s Skånedistrikt kom till vår kännedom tog vi dessa på yttersta allvar. Vi har utrett uppgifterna, bland annat genom att träffa företrädare för SSU på riksnivå, säger Lotta Persson, chef för Avdelningen för stöd och samverkan på MUCF.

- Vi har under de senaste åren skärpt tolkningen av demokratikriteriet i de förordningar som styr statsbidragen. Bristerna inom SSU Skåne är så pass allvarliga att de föreningar som ligger under detta distrikt därför inte får räknas in som bidragsgrundande. MUCF har trots detta gjort bedömningen att SSU har vidtagit tillräckliga åtgärder för att de inte ska bli av med hela sitt bidrag, säger Lotta Persson.

MUCF har sedan 2016 skärpt kontrollen av all bidragsgivning, samt tolkningen av demokratikriteriet i de förordningar som styr myndighetens bidragsgivning. Det innebär att föreningar som granskas och inte uppfyller kraven för statlig bidragsfinansiering nekas nya bidrag. De kan dessutom bli återbetalningsskyldiga för bidrag som de erhållit flera år tillbaka i tiden. Den kontrollen och uppföljningen sker kontinuerligt.

MUCF har hittills avslagit fyra ansökningar från organisationer med hänvisning till brister i demokratikriteriet. Av dessa har tre hållit för domstolsprövning, ett är ännu inte avgjort.

Bidragsgivning måste ske under strikt kontroll. I samtliga statsbidragsförordningar finns villkor som ska vara uppfyllda för att en organisation ska kunna få statsbidrag. I de allra flesta förordningar som reglerar statsbidrag till det civila samhällets organisationer ställs det upp ett demokrativillkor som bland annat innefattar respekt för demokratins idéer, jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Reglerna finns i förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

För mer info: MUCF:s pressjour 010 160 10 20 eller press@mucf.se