Hoppa till huvudinnehåll
 

46 projekt för unga får dela på 21 miljoner kronor i EU-bidrag

2020-05-29 - 07:30

47 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 21 miljoner kronor (1 975 355 Euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

I 2020 års första ansökningsrunda, som påbörjades den 11 februari, fick MUCF in totalt 90 ansökningar till Erasmus+ Ung och Aktiv. Myndigheten beviljar nu bidrag till 35 projekt och fördelar cirka 15 miljoner kronor (1 409 920 Euro). En stor del av ansökningarna handlar om demokratiskt deltagande, inkludering samt kreativitet och kultur.

MUCF fick 12 projektansökningar till Europeiska Solidaritetskåren och beviljar nu cirka 6 miljoner kronor (565 435 Euro) i bidrag till 11 projekt. Majoriteten av ansökningarna handlar om arbete inom ungdomssektorn, demokratiskt deltagande och samhällsutveckling.

- När ansökningarna skickades in i början av februari var det svårt att förutspå den påverkan som corona sedan kom att få på möjligheterna att genomföra internationella projekt som planerat. Men med en tät dialog med våra organisationer har vi kunnat hitta smarta lösningar så att projekten trots allt kan genomföras och komma unga till nytta. Det har handlat om allt från att påbörja vissa aktiviteter digitalt till att helt enkelt förlänga projekttider eller skjuta fram projekt, säger Ellen Gosdoum som är chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF.

Hittills under 2020 har MUCF även beviljat Jönköpings kommun, Stiftelsen Funka och Bromma Folkhögskola varsin Quality Label. Det är EU:s kvalitetsmärkning som innebär att kommuner och organisationer får ta emot eller sända volontärer inom Europeiska Solidaritetskåren.

 

MUCF har beviljat medel från EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv till 35 projekt, till exempel:

  • Hallands länsförbund av 4H i Falkenberg får medel för projektet ”Palestina Sverige Utbyte” där de planerar att genomföra ett ungdomsutbyte i Betlehem i Palestina i höst. I ungdomsutbytet som genomförs tillsammans med den palestinska partnerorganisationen kommer 16 ungdomar att delta. Syftet med projektet är att stärka ungdomarnas ledarskapsförmågor och internationella förståelse samt öka deras förståelse för andra kulturer och livsåskådningar. Projektet ska även bidra till ökad kunskap inom konflikthantering, både för deltagare och organisationer. Deltagarna kommer att vara mellan 18–25 år.
  • Klubb Spelkällan i Luleå får medel för att utföra projektet ”Sweden Boardgame Event”. Projektet är ett ungdomsutbyte med 30 deltagare mellan 18–30 år från Sverige, Grekland, Island, Polen, Rumänien och Tjeckien. Utbytet ska äga rum under sju dagar i Luleå över årsskiftet 2020–2021. Syftet med projektet är att använda brädspel och spelutveckling som verktyg för att lyfta diskussioner om sociala utmaningar och europeiska värderingar för att utmana deltagarna till att utvärdera och utveckla sina egna värderingar. Projektet planerar att inkludera personer med begränsade möjligheter, främst personer som har sociala utmaningar.
  • Ungdomsfronten i Södertälje får medel för projektet ”Short Stories - Big Changes”. Projektet, som är ett innovationsprojekt inom strategiskt partnerskap, vill bidra till en ökad integration av nyanlända ungdomar genom att ta fram en metodik där ungdomsledare använder storytelling för att stärka ungdomarnas självkänsla. Som ett andra steg vill de ta fram kortfilmer med ungdomar som lyckats i respektive land. Dessa ska då användas som förebild för andra ungdomar och för ungdomsledare. Projektet består av partners från Sverige, Italien, Bulgarien och Tyskland.

Projekt Europeiska Solidaritetskåren

MUCF har beviljat medel från EU-programmet från Europeiska Solidaritetskåren till 11 projekt, till exempel:

  • Awesome People i Örebro kommer att genomföra ett solidaritetsprojekt som ska ledas och implementeras av fem ungdomar. Projektet kommer bestå av fem 24 timmars camps för omkring tio ungdomar åt gången inom olika teman, till exempel mental hälsa, HBTQ, rasism och inkludering. Projektidén grundar sig i att många unga vill vara med och förändra, men har ingen naturlig mötesplats för att träffas och utveckla idéer tillsammans. Projektet kommer att ge unga möjligheter att utveckla idéer och ge dem verktyg för att driva igenom förändringar i områden som intresserar dem.
  • Föreningen Stapelbädden (STPLN) i Malmö ska ta emot tre volontärer till ett volontärprojekt. Projektet ska använda storytelling som verktyg för social förändring, vilket ska bidra till att volontärerna får nya erfarenheter och färdigheter. Volontärerna kommer att ges både kreativ frihet och stöd till att utforska nya kommunikationsmetoder för idéburna organisationer för att engagera såväl befintliga som nya målgrupper.
  • Svenska Kyrkan Örby-Skene Församling ska ta emot fem volontärer från Frankrike, Tyskland och Österrike till församlingens ungdomskommunitet Agapegården. Syftet med projektet är att skapa en trygg och naturlig mötesplats för ungdomar i närområdena. Huvudaktiviteten är att kommuniteten skall fungera som ett öppet hus några dagar och kvällar i veckan för lokala ungdomar. Volontärerna kommer även att engageras i organisationens egna verksamheter.

FAKTA/OM EU-programmen och MUCF:s roll:

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Syftet är att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap. Läs mer om EU-programmet Erasmus+

Europeiska Solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontär, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. Programmet är nytt med första ansökningsrundan i oktober 2018. Läs mer om Europeiska Solidaritetskåren