Hoppa till huvudinnehåll
 

22 kvinnoorganisationer får dela på drygt 8,2 miljoner kronor

2016-06-10 - 14:46

Ett projekt som granskar regeringens integrationsbudget ur ett jämställdhetsperspektiv, ett som uppmuntrar tjejer att bli discjockeys och ett som stödjer kvinnor som jobbar med fredsarbete är några av de som får pengar när Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor beslutat om bidrag.

Syftet med bidraget till kvinnoorganisationers projekt är att stödja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget ska också göra det möjligt för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Myndigheten har fått 58 ansökningar och konkurrensen har varit hård.

-Det är stor spridning på de projekt som beviljats bidrag vilket vi tycker är glädjade. Det visar också att arbetet med kvinnors organisering i den demokratiska processen genomförs på många olika sätt säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Exempel på organisationer som får bidrag: 
Sveriges Kvinnolobby 
beviljas bidragbeviljas bidrag (430 000 kronor) för att granska regeringens integrationsbudget ur ett jämställdhetsperspektiv.

yoko djs beviljas bidrag (427 640 kronor) för att expandera sin verksamhet från storstäderna till mindre orter. Organisationen har arbetat med att uppmuntra tjejer att bli dj:s.

Operation 1325 beviljas bidrag (430 000 kronor) för ett projekt som har som syfte att stödja kvinnor i freds- och säkerhetsarbete. Bland annat genom att ta fram och förbättra metoder för implementeringen av FN:s resolution 1325. Den huvudsakliga målgruppen för projektet är kvinnliga fredsaktörer, civilsamhällesorganisationer, akademiker och lokalpolitiska beslutsfattare. Det genomförs i Sverige, Colombia och MENA regionen.

Winnet Sverige beviljas (430 000 kronor) för ett projekt som har som syfte att skapa webbradio för att uppmuntra kvinnor att vara delaktiga i demokratiska processer och förbättra förutsättningarna för att kvinnor ska ta större plats i samhällsdebatten.

Maktsalongen beviljas bidrag (434 400 kronor) för att arbeta vidare med lokala maktsalonger för målgruppen unga kvinnor i ledande positioner i det lokala civilsamhället. Projektet genomförs i Stockholm, Kronoberg, Västra Götaland, Västerbotten och Skåne.

Tjejzonen beviljas bidrag (430 000 kronor) för att fortsätta förebygga psykisk ohälsa hos tjejer och utvidga verksamheten. Projektet genomförs i Västmanlands-, Östergötlands- och Västerbottens län.

Womens Liberation (WL) beviljas bidrag (197 000 kronor) för att arbeta med ett projekt för att motverka hederskultur. Den huvudsakliga målgruppen är kvinnor som bor i Sverige som har sitt ursprung i Mellanöstern. Projektet genomförs i Göteborg och Borås.

Alla organisationer som får bidrag för kvinnoorganisationers projekt: 
http://www.mucf.se/vi-har-fatt-bidrag?org=&projekt=&bidragsnamn=Kvinnoo… 

Presskontakt på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är Kinna Brundin tf kommunikationschef som nås via e-post:  kinna.brundin@mucf.se eller  mobiltelefon 070-663 39 18.