Hoppa till huvudinnehåll
 

105 barn- och ungdomsorganisationer får dela på 212 miljoner kronor i statsbidrag

2019-12-20 - 07:30
Foto Sirinarth Mekvorawuth
Foto Sirinarth Mekvorawuth

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt 212 miljoner kronor i bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Totalt rör det sig om 105 organisationer runt om i landet.

- Syftet med bidraget är att stödja barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Bland de organisationer som nu får bidrag finns en stor bredd, allt från politiska ungdomsförbund till rena intresseföreningar och ungdomsförbund för en viss etnisk grupp, säger Kenneth Condrup, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF.

123 barn- och ungdomsorganisationer har ansökt om organisationsbidrag för 2020. Av dessa får alltså 105 bifall på ansökan. Bland organisationerna finns till exempel RFSL Ungdom, Romska ungdomsförbundet, Ung Teaterscen och Unga Hörselskadade Sveriges Frimärksungdom.

För att barn- och ungdomsorganisationer ska beviljas organisationsbidrag krävs generellt: att medlemskapet är frivilligt, att organisationen har haft verksamhet i Sverige under minst två år före ansökan, att minst 60 procent av organisationens medlemmar är från 6 år till 25 år, att organisationen ska ha minst 1000 medlemmar som är från 6 år till 25 år och att det finns medlemsföreningar i minst fem län. Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda, följa demokratins idéer och leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning.

- Bidraget till ungdomsorganisationer är ett sätt att ge stöd till ungas ideella engagemang. Grundtanken är att samhället vinner på att ungdomar är delaktiga och kan påverka, säger Kenneth Condrup.

MUCF fördelar varje år totalt mellan 300 och 500 miljoner kronor i statsbidrag på regeringens uppdrag. Myndigheten sprider information om bidragen, tar emot och bedömer ansökningar utifrån förordningar och etablerad praxis. Statsbidragen går till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer samt till projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering samt rasism.

Myndigheten tar beslut om 2020 års organisationsbidrag till etniska organisationer och hbtq-organisationer under januari månad. När det gäller projektbidrag så tas de besluten under våren.

Även i fjol fördelade MUCF totalt 212 miljoner kronor i bidrag till barn- och ungdomsorganisationer, då till 110 organisationer.

Läs mer om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Läs mer om de bidrag som MUCF fördelar