Hoppa till huvudinnehåll
 

Prata EU: Ny utbildning om att engagera unga i EU- och demokratifrågor

2021-05-11 - 07:30

Idag lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, webbutbildningen Prata EU som riktar sig till yrkesverksamma som möter unga i skolan eller på deras fritid. Utbildningen ger kunskap och inspiration om hur man kan engagera unga i frågor som rör EU, demokrati och deras vardag.

- Flera av frågorna som diskuteras och beslutas om på EU-nivå påverkar vår vardag, men kunskapen om EU är generellt sett låg och många anser sig ha för dålig kunskap för att kunna engagera sig i EU-frågor och beslut. Därför har vi i uppdrag av regeringen att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor som rör EU bland unga, säger Ellen Gosdoum, chef för den internationella verksamheten på MUCF.

Webbutbildningen är en av flera satsningar som myndigheten gör för att underlätta för yrkesverksamma som möter unga i skolan eller på deras fritid att kunna diskutera och väcka nyfikenhet kring EU-frågor.

- Med utbildningen vill vi på ett lättillgängligt sätt bidra till att sätta EU i ett lokalt sammanhang där EU blir relevant för yrkesverksamma och för unga som finns i deras närhet. Vår strävan är att det ska vara enkelt och roligt att lära och lära ut om EU- och demokratifrågor, säger Karin Persdotter, uppdragsansvarig på MUCF.

Utbildningen är kostnadsfri och varvar kunskap med konkreta tips och verktyg från erfarna pedagoger samt röster från unga själva. Den består av filmer, texter och interaktiva övningar och tar cirka två timmar att genomföra.

Charlotta Granath, pedagog och skolambassadör för EU, medverkar i utbildningen. Hon understryker att alla som jobbar med barn och unga i skolan eller på deras fritid har ett demokratiuppdrag:

- När vi får frågor från unga om hur man kan vara med och delta i samhällslivet är det vår skyldighet att kunna hantera och följa upp dessa med kunskap som stimulerar deras möjligheter till att aktivt delta i demokratin, såväl lokalt och nationellt som på EU-nivå. Webbutbildningen ger oss som möter unga i vår profession goda förutsättningar att kunna bemöta frågor om EU på ett bra sätt.

Del av flera satsningar

Webbutbildningen är en del av en verktygslåda som MUCF tagit fram med olika former av stöd och insatser som kan anpassas och användas av yrkesverksamma som det passar dem och unga i deras närhet. Verktygslådan erbjuder metoder och övningar, filmer, presentationer och rapporter och är särskilt framtaget för att passa i dialog med unga i högstadie- och gymnasieålder.

Om MUCF:s uppdrag

MUCF har i uppdrag av regeringen att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om EU bland unga.

Forskning visar att kunskapen om EU är låg och majoriteten svenskar anser sig ha för dålig kunskap för att kunna engagera sig i EU-frågor och beslut. Samtidigt finns det ett tydligt samband mellan kunskap och delaktighet. Forskning visar också att kunskap påverkar deltagandet i politiska val, i synnerhet hos unga människor. Genom att engagera unga i EU-frågor kan det demokratiska deltagandet stärkas.

Med uppdraget vänder sig MUCF till yrkesverksamma som möter unga i skolan eller på deras fritid med stöd och insatser för hur man kan engagera unga i frågor som rör EU, demokrati och deras vardag.

Uppdraget har en tydlig koppling till EU:s ungdomsstrategi (2019–2027) som bland annat syftar till att främja ungas delaktighet i samhällsutvecklingen.

Läs mer om utbildningen och verktygslådan på MUCF:s webbplats: www.mucf.se/prataeu

Gå utbildningen via läroplattformen Learnifier: Prata EU - webbutbildning