Hoppa till huvudinnehåll
 

Minska hot och hat i det offentliga samtalet

2018-05-03 - 13:00

Nu finns det statsbidrag att söka hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) till projekt som syftar till att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet.

Projekten kan till exempel handla om att öka kunskapen om omfattning och konsekvenser av hot och hat i det offentliga samtalet, stärka individer eller grupper som är opinionsbildare eller som på annat sätt deltar i det offentliga samtalet och som därför kan utsättas för hot, våld eller andra kränkningar.

- Det fria ordet är grunden för ett demokratiskt samhälle. Men idag har risken för att utsättas för hot och hat ökat för den som vill delta i det offentliga samtalet. Den digitala förändringen ger både möjligheter och utmaningar, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

- Alltfler uppger att deras vilja och möjlighet att uttrycka åsikter minskar då de är rädda för att utsättas för olika former av hot. Särskilt journalister, konstnärer och förtroendevalda vittnar om ett allt hårdare debattklimat. Utsattheten för obehagliga situationer kan leda till självcensur. MUCF har fått regeringens uppdrag att fördela bidrag till projekt som förebygger och motverkar dessa tendenser med syfte att värna demokratin, säger Lena Nyberg.

Med hot och hat i det offentliga samtalet avses hot, våld och andra kränkningar mot en enskild person eller en grupp som en reaktion mot att personen eller gruppen har använt sin yttrandefrihet genom att uttrycka sig i en samhällsfråga, bilda opinion eller på annat sätt kommentera samhället och samtiden.

Bidraget är en del av regeringens satsning om samling mot hot och hat till det fria ordets försvar och om att värna det demokratiska samtalet. För att kunna få bidrag ska projekten uppfylla de krav som regeringen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer. Ideella organisationer ska stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. Bidraget kan sökas av organisationer och stiftelser utan vinstsyfte. MUCF har sex miljoner kronor att fördela under 2018.

Ansökningsomgången öppnar den 7 maj 2018 med sista ansökningsdag den 20 juni 2018.

Ansökan sker i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ansökningssystem.
https://www.mucf.se/bidrag