Hoppa till huvudinnehåll
 

European Youth Week 24–30 maj: Demokrativerkstäder för unga arrangeras på 8 orter i Sverige

2021-05-21 - 08:09

På måndag, 24 maj, startar årets upplaga av European Youth Week med aktiviteter i hela Europa. Årets tema ”Vår framtid i våra händer” handlar om att öka möjligheterna för unga att delta i demokratin. I Sverige arrangeras ett 15-tal demokrativerkstäder på 8 orter runt om i landet.

- Den här satsningen möjliggör för fler unga att få säga sin mening och bli lyssnade på lokalt, nationellt och i Europa, säger Ellen Gosdoum, chef för den internationella verksamheten på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

European Youth Week, eller Europeiska ungdomsveckan, har arrangerats vartannat år sedan 2003 och pågår i år 24 – 30 maj. Det är ett initiativ från EU-kommissionen för att lyfta frågor som rör ungdomar i alla medlemsländer. Syftet är också att visa på vilka möjligheter som finns för unga att resa, studera och arbeta i Europa. Huvudarrangörer är EU:s nationella kontor för EU:s ungdomsprogram Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. MUCF är nationellt kontor i Sverige.

MUCF samordnar Sveriges bidrag till European Youth Week och har valt att knyta ihop initiativet med EU:s ungdomsdialog som befinner sig mitt i en cykel där EU:s medlemsländer samlar in unga människors åsikter om ungdomsmål 9, Utrymme och deltagande för alla.

För att möjliggöra för fler svenska ungdomar att medverka i EU:s ungdomsdialog genomför kommuner och organisationer lokala demokrativerkstäder för unga runt om i landet. Demokrativerkstaden är en metod som är framtagen av MUCF och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer som ansvarar för EU:s ungdomsdialog i Sverige.

- Det här är demokrati i sin rätta bemärkelse, säger Ellen Gosdoum. Genom att underlätta för kommuner och organisationer runt om i landet att själva kunna genomföra lokala demokrativerkstäder bidrar vi till att fler unga deltar i demokratin.

Kommuner och organisationer som genomför demokrativerkstäder

Under European Youth Week genomförs digitala och fysiska demokrativerkstäder på följande platser i Sverige:

  Ort Datum
Awesome People Örebro 24–30 maj (1–4 verkstäder)
Sundsvalls kommun Matfors 24 och 26 maj (3 verkstäder)
Europa Direkt Jönköping Eksjö 26 maj (1–2 verkstäder)
Kungsbacka kommun Kungsbacka 26 maj (1–2 verkstäder)
Europa Direkt Fyrbodal/ Åmåls kommun Åmål 26 maj
Laholms kommun Laholm 27 maj
Europa Direkt Hässleholm Hässleholm

27 maj

Stockholms stad Stockholm

30 maj

På EU-kommissionens webbplats för European Youth Week 2021 finns information om samtliga evenemang som arrangeras runt om i Europa under veckan.

Ungdomskonferens och uppsamlingsevent

Resultaten av samtliga lokala demokrativerkstäder rapporteras till LSU – Sveriges ungdomsorganisationer som sammanställer och redovisar dessa i samband med EU:s ungdomskonferens i Slovenien i höst.

Men redan den 3 juni, under ett digitalt uppsamlingsevent, kommer samtliga ungdomar som har deltagit i lokala demokrativerkstäder att få en presentation av sitt gemensamma bidrag till EU:s ungdomsdialog. Presentationen görs av LSU:s ungdomsrepresentanter.

Om EU:s ungdomsdialog och metoden lokal demokrativerkstad

  • EU:s ungdomsdialog är en konsultationsprocess som samlar in synpunkter från unga i hela EU. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för verklig politik i EU.
  • LSU – Sveriges ungdomsorganisationer ansvarar för att genomföra EU:s ungdomsdialog i Sverige. Här genomförs en kvantitativ undersökning, fokusgrupper samt lokala demokrativerkstäder. Resultaten tas sedan vidare till EU-nivå och presenteras av Sveriges ungdomsrepresentanter på en europeisk ungdomskonferens.
  • Lokala demokrativerkstäder är en metod som MUCF har utvecklat tillsammans med LSU för att förenkla för lokala verksamheter att arrangera en egen verkstad och på så sätt möjliggöra för att fler unga ska kunna delta i EU:s ungdomsdialog.

FAKTA/EU:s ungdomsmål 9, Utrymme och deltagande för alla

I EU:s ungdomsstrategi listas 11 ungdomsmål. Inom ramen för dialogen som pågår just nu är det mål 9, Utrymme och deltagande för alla, som hanteras. Det handlar om att stärka ungas demokratiska deltagande och självständighet samt att ta fram specifika utrymmen för unga i alla delar av samhället. Bakgrunden till målet är att unga är underrepresenterade i beslutsprocesser som påverkar dem, trots att deras engagemang är av största vikt för demokratin. De behöver tillgång till fysiska utrymmen i sitt lokalområde för att stödja sin personliga, kulturella och politiska utveckling.

Mer information

För mer information om European Youth Week eller för att komma i kontakt med någon av organisatörerna, kontakta Emma Bäck, MUCF, på 070–7842314 eller emma.back@mucf.se.