Hoppa till huvudinnehåll
 

35 projekt för unga får dela på 17 miljoner i EU-bidrag

2019-05-29 - 08:05

35 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 17 miljoner kronor (1 615 140 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

Efter årets första ansökningsrunda som var i februari beviljar MUCF 28 projekt inom Erasmus+ och fördelar cirka 13 miljoner svenska kronor (1 271 679 euro) till organisationer i bland annat Örebro, Viksjöfors och Helsingborg. Totalt inkom 74 projektansökningar inom programmet.

- Flera av projekten handlar om hållbarhet, integration och anställningsbarhet samt om att motverka hat, radikalisering och rasism. Det finns en stor drivkraft hos individerna och organisationerna som utvecklar och genomför projekten, säger Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete.

Inom Europeiska Solidaritetskåren beviljar MUCF sju volontärprojekt och fördelar cirka 3,5 miljoner kronor (343 461 euro) till organisationer i bland annat Uddevalla, Bergsjön och Östersund. Totalt inkom 12 projektansökningar inom programmet.

- Det är jätteroligt att intresset för EU-kommissionens nya initiativ Europeiska Solidaritetskåren är så stort redan efter andra ansökningsrundan. Vi hoppas att fler kommuner ska upptäcka värdet i att kunna erbjuda sina ungdomar en volontärtjänstperiod i ett annat land och hör av sig till oss, säger Ellen Gosdoum.

Projekt Erasmus+

28 projekt har beviljats medel från EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv. Här är några exempel på projekt:

  • RFSL Ungdom. Projektet. ”Not Alone in Europe – Innovative Youth Work and Intersectional Practises for Young Migrants, Refugees and Asylum Seekers”. Ungdomsledare från sju länder träffas för att kompetensutvecklas tillsammans och lära av varandras erfarenheter av att arbeta med unga HBTQI+-migranter, flyktingar och asylsökande. Syftet är att ungdomsledarna sedan ska kunna utbilda andra i frågor som rör terminologi, historia, mänskliga rättigheter samt lagar och asylrättigheter.
  • Goodness of People i Nacka, Stockholm. Projektet Exploring European Cultures. Samlar ungdomar från olika länder för att tillsammans arbeta kring områden som drama, sång och musik. Syftet är att föra ungdomarna samman genom bland annat interkulturell kommunikation. Syftet är också att göra deltagarna trygga i sig själva och sin förmåga att tala inför grupp samt stå upp för sina åsikter.
  • Hästekasen Gård Förening i Uddevalla. Projektet “Fantasy and Adventure in Swedish Nature”. 48 deltagare från åtta länder träffas i Uddevalla i juli 2019 för ett fantasy EduLARP (Educational Live Action Role Playing game) som tar avstamp i Sagan om ringen. Projektet är en fortsättning på tidigare projekt där deltagarna har uppgett att de utvecklats, stärkts och fått ökat självförtroende.

Projekt Europeiska Solidaritetskåren

7 projekt har beviljats medel från EU-programmet från Europeiska Solidaritetskåren. Bland projekten som beviljats medel finns till exempel:

  • Föreningen Tidsnätverket i Bergsjön. Arrangerar ett solidaritetsprojekt där fem ungdomar ska agera ambassadörer för Bergsjön under 12 månader. Syftet är främja integrationen i området samt bidra till att fler unga får upp ögonen för volontärprojekt och engagera sig i lokalsamhället.
  • Östersunds kommun, navigatorcentrum och integrationsservice. Ungdomar från sex olika länder kommer att bo och verka i Östersund samtidigt som sex ungdomar från Östersund gör samma sak på Malta. Målet är att öka ungas erfarenhet av volontärprojekt och deltagande i sociala sammanhang som på sikt ska främja integration och minska ungdomsarbetslöshet.
  • Hästekasen Gård Förening i Uddevalla. Genomför volontärprojekt på tema hälsa och samhällsutveckling. Projektet syftar till att skapa medvetenhet kring självförsörjning och att förebygga naturkatastrofer. Projektet involverar totalt 24 volontär från tio länder i aktiviteter som odling och att bygga vattenkanaler.

FAKTA: Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. Syftet är att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Läs mer om EU-programmet Erasmus+

Europeiska Solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontärer, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. Programmet är nytt med första ansökningsrundan i oktober 2018. Läs mer om Europeiska Solidaritetskåren

MUCF är Sveriges nationella kontor för Europeiska Solidaritetskåren samt för den del i Erasmus+ som rör unga, Erasmus+ Ung och Aktiv. Myndigheten handlägger och fördelar bidrag till projekt inom båda EU-programmen. Totalt genomförs tre ansökningsrundor per program och år, nästa beslut om bidrag väntas i början av juli och årets sista bidragsbeslut väntas vara klara strax före jul.