Hoppa till huvudinnehåll
 

Nära hälften av alla unga samer är utsatta för rasism – MUCF får nytt uppdrag

2023-02-06 - 07:30

Rasism mot samer har en lång historia och tar sig många olika uttryck. Unga samer osynliggörs och får utstå trakasserier, hot och våld. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått regeringens uppdrag att förebygga och motverka rasism mot unga samer.

Studier visar att nästan hälften av alla unga samer har blivit illa behandlade eller trakasserade för att de är samer. Unga som tydligt uttrycker sin samiska identitet är mest utsatta. Bland renskötare uppger så många som 70 procent att de blivit illa behandlade. Unga samer utsätts för hat och hot. Hatbrott och trakasserier mot samer kan ske genom att människor plågar och skjuter renar. Även dödshot mot unga samer förekommer. Sabotage, glåpord och kränkningar är andra exempel på hur rasismen kan yttra sig.

– Den utsatthet som unga samer upplever påverkar deras liv på många sätt. Det påverkar skolgång och introduktionen till arbetslivet, tilliten till vuxna och tilliten till samhällets institutioner men också deras framtidstro och hälsa. Utsatthet för rasism hindrar barn och unga från att få sina rättigheter tillgodosedda, säger Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör.

En viktig del i arbetet med att förebygga rasism mot samer är att stärka kunskapsnivån i samhället om det samiska folket, deras livsvillkor, kultur och rättigheter som urfolk. I regeringsuppdraget ingår att genomföra insatser som ska ge kommuner och regioner bättre förutsättningar att förebygga och motverka rasism och fördomar mot unga samer. Insatserna ska ske i samråd med de samiska organisationerna.

– Vi har under hösten bland annat konsulterat Sametinget och genomfört samråd med ungdomsförbundet Saminúorra kring vilka insatser som de har behov av. Vi har även inlett samverkan med andra viktiga kunskapsaktörer och organisationer. Det här är ett arbete som behöver ske på alla arenor där unga befinner sig, och det gör vi bäst när vi arbetar tillsammans, säger Anna Ivarsson, utvecklingsledare på MUCF. 

MUCF samarbetar med Länsstyrelsen Västerbotten där två medarbetare från MUCF kommer att arbeta för att bättre möta målgruppens behov och strategiskt arbeta med de nordligaste regionerna där utmaningarna är som störst. Uppdraget ska slutredovisas våren 2025.

På samernas nationaldag den 6 februari sänder urfolkspodcasten Samesystrar ett avsnitt i samarbete med MUCF. I avsnittet möts Anna-Marja Persson, grundare av Samesystrar samt Evelina Solsten, samisk influencer och renägare i Tåssåsens sameby i ett samtal om rasism, samiska levnadsvillkor och vilken förändring de hoppas på.  

Läs mer om MUCF:s uppdrag 

Regeringens åtgärdsprogram mot rasism mot samer 

Rapporten Being a Young Sami in Sweden av Lotta M Omma, Umeå universitet