Hoppa till huvudinnehåll
 

109 barn- och ungdomsorganisationer får dela på 262 miljoner i statsbidrag

2021-01-15 - 07:30
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt 262 miljoner kronor i statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.  Foto: Roland Magnusson/Mostphotos
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt 262 miljoner kronor i statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt 262 miljoner kronor i bidrag till barn-och ungdomsorganisationer.

I den summan ingår de 50 miljoner kronor som regeringen beslutat om, som en förstärkning av statsbidraget fram till 2022 på grund av pandemin.

- Det är oerhört glädjande och betydelsefullt att regeringen gör den här extra satsningen på barn- och ungdomsorganisationer. Vi vet att flera organisationers ekonomi har påverkats negativt under 2020 och att de fått ställa om och ställa in verksamhet, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Syftet med statsbidraget är att stödja barn och ungdomars verksamhet. Bland de organisationer som nu får bidrag finns en stor bredd, allt från politiska ungdomsförbund till rena intresseföreningar.

Av 123 sökande beviljas 109 barn- och ungdomsorganisationer bidrag, till exempel Fritidsförbundet, en organisation för personer med funktionsvariationer, och Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund med stödchatten ”Jourhavande Kompis”.

Även i fjol kunde MUCF fördela totalt 262 miljoner kronor i bidrag till barn- och ungdomsorganisationer (då till 104 organisationer) efter att regeringen under hösten anslog 50 miljoner kronor i extra statsbidrag .
- Vi är väldigt glada för att även i år kunna dela ut ett extra tillskott i år till barn- och ungdomsorganisationerna, säger Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelning för statsbidrag på MUCF.

För att barn- och ungdomsorganisationer ska beviljas organisationsbidrag från MUCF krävs generellt: att medlemskapet är frivilligt, att organisationen har haft verksamhet i Sverige under minst två år före ansökan, att organisationen är demokratiskt uppbyggd, följer demokratins idéer och lever upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning.

MUCF fördelar varje år totalt mellan 300 och 500 miljoner kronor i statsbidrag på regeringens uppdrag. Myndigheten sprider information om bidragen, tar emot och bedömer ansökningar utifrån förordningar och etablerad praxis. Statsbidragen går till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer samt till projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering samt rasism.

MUCF tar beslut om 2021 års organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer, samt etniska och hbtq-organisationer under januari. När det gäller projektbidrag för 2021 så går det att ansöka om dessa mellan 1 januari och 18 februari. Beslut tas under våren. Läs mer om projektbidragen på mucf.se

Under 2020 fördelades medel till bland annat organisationer som arbetar för att öka ungdomars kunskap om strukturell rasism, och organisationer som sprider kunskap om nationella minoriteters utsatthet och kultur.

Läs mer om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Läs mer om de bidrag som MUCF fördelar

Se vilka barn- och ungdomsorganisationer som beviljats bidrag för 2021 på mucf.se