Hoppa till huvudinnehåll
 
Europeiska Solidaritetskåren

Introduktion till Europeiska solidaritetskåren - ett verktyg för ungas deltagande

Datum/tid:
Plats: Online

En digital utbildning för dig som är ny i Europeiska solidaritetskåren och vill få en första inblick i hur du och din verksamhet kan använda Solidaritetsprojekt inom programmet som ett verktyg för att engagera unga på lokal nivå och öka ungas deltagande.

Under utbildningen kommer du få information om Europeiska solidaritetskåren och lära dig om hur programdelen Solidaritetsprojekt fungerar i praktiken.

Vad är Europeiska solidaritetskåren?

Europeiska solidaritetskåren är ett av EU:s ungdomsprogram som syftar till att främja solidaritet i Europa, öka ungdomars deltagande i samhället samt bidra till social inkludering.

Programmet ger möjlighet för kommuner och organisationer att få internationella perspektiv och utveckla arbetsmetoder inom arbetet med mänskliga rättigheter, inkludering, tillgänglighet och ungas deltagande.

Solidaritetsprojekt

Inom programmet kan ungdomar ansöka om medel för att driva lokala projekt med fokus på solidaritet, inkludering och deltagande.

En organisation eller en kommun kan stå bakom ansökan och projektet, och stödja ungdomar i projektgenomförandet.

Unga med begränsade möjligheter är en prioriterad målgrupp i programmet.

Mer information om utbildningen

Utbildningen hålls digitalt och det är ett samarbete mellan MUCF och externa utbildningsledarna Karin Wouda och Fredrik Wouda.

Efter utbildningen kommer du ha kunskaper om:

  • Europeiska solidaritetskåren
  • Hur du som jobbar med ungdomsfrågor i en kommun eller organisation i Sverige kan använda solidaritetsprojekt för att engagera ungdomar på lokal nivå
  • Hur solidaritetsprojekt kan främja ungas engagemang i frågor gällande bl.a. demokrati, kultur och EU
  • Hur ansökningsprocessen ser ut
  • Exempel på solidaritetsprojekt i Sverige

Datum, tid och plats  

23 mars klockan 09.30-12.00

Utbildningen hålls digitalt, på svenska.

Vi informerar härmed om att vi kommer att behandla personuppgifter enligt IDPR som är en del av vår myndighetsutövning artikel 5.1a, som är att likställa med GDPR men är EU-kommissionens hantering. Följande personuppgifter kommer att behandlas: email-dress, namn och bild. Om någon har skyddade personuppgifter behöver ni meddela oss. 

Vi kommer att ta en skärmdump på deltagarlistan under utbildningen.

Information om hantering av personuppgifter: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement.

För vem?  

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med unga eller med ungdomsfrågor i en ideell organisation eller kommunal verksamhet. Men alla som är intresserade av att lära sig mer om Europeiska solidaritetskåren är välkomna att delta.

Anmälan  

Anmäl dig senast den 20 mars 2023.  Medverkan är kostnadsfri.  

Möteslänk skickas via mejl till de som anmält sig närmare inpå datumet för utbildningen. 

Anmälan till Introduktion till Europeiska solidaritetskåren

Kontakt

Har ni några frågor under tiden är ni välkomna att maila joana.pinheiro@mucf.se.

Mer om Europeiska solidaritetskåren

Solidaritetsprojekt i Sundsvall

Intro till Europeiska solidaritetskåren