Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

Utlysningar och ansökningstider

MUCF:s tar inte emot ansökningar utan vår roll i CERV är att sprida information om programmet och stödja organisationer i ansökningsprocessen. Vid frågor eller behov av konsultation kan ni vända er till oss.

Bidrag söks direkt hos EU-kommissionen via centrala programkontor i Bryssel; European Education and Culture Executive Agency (EACEA) eller Directorate-General for Justice and Consumers (DG JUST).

European Commission: Funding & tenders opportunities

Pågående utlysningar

Prevent and combat gender-based violence and violence against children: call to intermediaries (giving financial support to third-party civil society organisations)

Deadline 19 april 2023.

Network of Towns

Deadline 20 april 2023. 

Supporting an enabling environment for the protection of whistleblowers

Deadline 25 maj 2023.

Promoting rights and values by empowering the civic space

Deadline 25 maj 2023.

Capacity-building and awareness raising on the EU Charter of Fundamental Rights

Deadline 25 maj 2023.

Strategic litigation

Deadline 25 maj 2023.

Protecting EU values and rights by combating hate speech and hate crime

Deadline 25 maj 2023.

European Remembrance

Deadline 6 juni 2023.

Promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination

Deadline 20 juni 2023.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: