Hoppa till huvudinnehåll
 

Sök aktivitetsbidrag senast 24 oktober: Prata med unga om EU och demokrati

Nyhet -

Uppmuntra ungas engagemang och delaktighet i EU- och demokratifrågor genom att söka aktivitetsbidrag. Sista ansökningsdag är 24 oktober.  

Den 26 maj 2019 var det val till Europaparlamentet. Valdeltagandet i Europa var rekordhögt och enligt Eurobarometern beror ökningen främst på att den unga generationen gick till valurnorna. Flera viktiga insatser för att öka valdeltagandet bland unga gjordes runt om i vårt avlånga land.

Men vad händer egentligen efter Europaparlamentsvalet och hur kan vi fortsätta att ta tillvara på ungas engagemang och vilja att påverka politiken och sin vardag fram till nästa val? 

För att fortsatt uppmuntra ungas delaktighet i EU- och demokratifrågor även mellan valen erbjuder MUCF nu en möjlighet för din organisation att ansöka om aktivitetsbidrag inom ramen för temat unga, EU och demokrati. 

Aktivitetsbidraget kan till exempel användas för att följa upp vad som har hänt efter Europaparlamentsvalet; arrangera ett EU-rollspel; en workshop om att vara ung i EU; ett panelsamtal mellan unga och politiker; en föreläsning om hur EU fungerar i praktiken och hur en kan påverka; en podcast eller en film om mellanvalsdemokrati; eller en utställning där unga bidrar med bilder inom ramen för temat. 

Maxbelopp att ansöka om är 15 000 kronor och aktiviteterna ska genomföras mellan perioden 9 november – 31 december 2019. 
Sista dag för att söka aktivitetsbidrag är 24 oktober.

Mer information om aktivitetsbidraget Unga, EU och demokrati

Välkommen med er ansökan!

Bakgrund 

Intresset för politik har ökat bland Sveriges unga, men få känner att de kan påverka. Det visar första delen av MUCF:s rapport Unga med attityd 2019. Rapporten visar också att stödet för ett fortsatt EU-medlemskap är stort bland unga. Nio av tio vill att Sverige stannar kvar i EU och de flesta vill också att Sverige ska samarbeta mer med andra länder i Europa. 

Aktivitetsbidraget är en del av MUCF regeringsuppdrag att öka kunskapen och stärka delaktigheten bland unga i EU- och demokratifrågor. Inom ramen för det uppdraget arrangerar vi även off/online-utbildningar samt tar fram en verktygslåda med metodstöd och pedagogiskt underlag för er som arbetar med unga.