Hoppa till huvudinnehåll
 

Nio projekt mot rasism och intolerans får dela på drygt 4,2 miljoner i statsbidrag

2021-12-21 - 09:57

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu drygt 4,2 miljoner kronor i statsbidrag till nio projekt för att motverka eller förebygga rasism och intolerans.

- Det här är kanske ett av de viktigaste bidragen som myndigheten fördelar. Rasism och olika former av intolerans är ett stort samhällsproblem och något vi alla måste försöka att motverka. Alla människor i Sverige måste få känna sig inkluderade i samhället och ha framtidstro, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Varje år fördelar MUCF bidrag till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Regeringen formulerar syftet med bidragen och dess användningsområde. 

MUCF fördelar bidragen efter att ha prövat om ansökningarna och projekten lever upp till de aktuella regelverken. Syftet med det här bidraget är att motverka rasism och liknande former av intolerans som kan ta sig uttryck i exempelvis antisemitism, islamofobi, afrofobi, antiziganism och homofobi. I juni fördelades nästan 14 miljoner kronor i samma stödform till 16 projekt. Regeringen har sedan beslutat om en extra satsning.

- Vi har fått in flera spännande och viktiga projekt, totalt fick vi in totalt 42 ansökningar. Det har varit stor konkurrens men av de som fått bifall finns en bra blandning av stora och små organisationer, säger Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF.

- Många projekt vänder sig till barn, unga och skolor. Flera organisationer vill utveckla sin egen verksamhet i arbetet mot rasism, vi har också fått ansökningar för projekt som är kopplade till nästa års val.

Några exempel på de projekt som nu får bidrag för att motverka eller förebygga rasism och intolerans är:

  • Spelhobbyförbundet Sverok för projektet ”Förstudie om rasism i spelvärlden”. De ska undersöka svårigheter och möjligheter för unga med spelintresse som rasifieras som icke-vita att engagera sig i Sverok och spelhobbyn.
  • Ungdomsorganisationen Awesome People för projektet ”Escape the Phobia 2.0”. Projektet är en fortsättning på projektet Escape the phobia och ska minska förekomsten av främlingsfientlighet och intolerans bland unga, bland annat genom lärande escape rum, workshops och podcasts.
  • Stiftelsen Expo för projektet ”En sökning bort” som ska tillgängliggöra och höja kunskapen om hur rasistiska idéer och rasistisk mobilisering ser ut, var den sprids och av vem, framför allt i de digitala miljöerna.
  • Emerichfonden för projektet ”Emerichfonden 2.0”. Tillsammans med lärare och elever ska fonden skapa pedagogiska övningar och lärarfortbildningar kopplat till Förintelsen, hatbrott och rasism. Projektet ska nå minst 2 000 elever och 500 lärare och det ska identifiera nya metoder för att sprida Emerich Roths berättelse.

Se alla projekt som beviljats bidrag för att motverka och förebygga rasism och intolerans 2022 på mucf.se

(Bifogat i pressmeddelandet finns lista på de organisationer och projekt som fått bidrag)

Läs mer om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer på mucf.se

Pressmeddelande från 2021-06-04: 40 miljoner kronor till 55 projekt om ungas organisering, mot rasism och för att stärka demokratin