Hoppa till huvudinnehåll
 

Inkludering, samverkan och social innovation i fokus på Kunskapskonferensen 2022

2022-12-13 - 08:00

Kunskapskonferensen 2022 tar upp inkludering, samverkan och social innovation inom civilsamhället. Den 16 december samlas drygt 200 deltagare i Stockholm för att lyssna till några av Sveriges ledande namn inom forskning om civilsamhället.

För nionde året i rad arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF,  Kunskapskonferensen. Det är en årlig mötesplats för aktuell forskning om det civila samhället. I år äger konferensen rum fredagen den 16 december kl. 9.00–15.30, 7A Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm.

– Demokrati bygger på människors samhällsengagemang och civilsamhället är en grundsten i det arbetet. Kunskapskonferensen är en viktig mötesplats. Genom att sprida den kunskap som forskningen kommer fram till, lära av varandra och samverka kan vi skapa bättre förutsättningar för civilsamhället, säger Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör.

Kunskapskonferensen arrangeras av MUCF i samverkan med Vetenskapsrådet, Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Ideell Arena. Årets tema är inkludering, samverkan och social innovation. Frågor som tas upp är bland annat innovativa sätt att skapa hållbara lösningar för människa och miljö, exempel på skapandet av tryggare boendemiljöer, idrott som medel för att bryta segregation och möjligheter för civilsamhället att använda sig av AI, artificell intelligens. Syftet med konferensen är att förmedla kunskap och utbyta erfarenheter mellan forskning, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle.  

– Många gånger kan civilsamhällets organisationer bidra med insatser som ingen annan kan utföra. I samhällskriser spelar de ofta en extra viktig roll. Det har vi tydligt sett de senaste åren när vi genomgått en flyktingkris, en pandemi och nu kriget i Ukraina, säger Lena Nyberg.

Program 
9.30–9.40 Samling och inledning
9.40–9.50 Välkomna!

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg hälsar välkommen.
9.50–10.00 Information 
Moderator Linus Wellander, MUCF, informerar om dagen.
10.00–10.50 Seminarium
Social innovation i civilsamhällets organisationer – kunskaper och exempel
Malin Lindberg, professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet, och Johanna Kock, Stockholms Stadsmission.
11.00–12.15 Seminarier (parallella)
A. Ungas delaktighet i en delad stad
Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet.
B. Inkludera marginaliserade grupper i den lokala demokratin 
Nazem Tahvilzadeh, forskare på det statsvetenskapliga programmet på institutionen för Globala politiska studier vid Malmö universitet.
C. Samverkande samhällsarbete för socialt hållbar stadsutveckling
Stefan Sjöberg, sociolog (PhD) och docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle och Lisa Pehrsdotter, Hyresgästföreningen.
12.15–13.15 Lunch
13.20–14.35 Seminarier
(parallella)
D. Plattformar för sektorsövergripande samverkan i praktiken
Nils Hertting, forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet, Martha Middlemiss Lé Mon, forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet, Ulrika Persson-Fischier, forskare vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Uppsala universitet, Patrik Cras, forskare vid avdelningen för landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Elisabet Johansson, utvecklingsledare, MUCF.
E. Civilsamhällets betydelser efter flykt
Therese Ydremark, fil. dr i social välfärd med inriktning mot civilsamhället.
F. Workshop om social innovation
Malin Lindberg, professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet, och Anders Thoresson och Rebecka Lönnroth, AI Sweden.
14.40–15.00 Avslutande reflektion och framåtblick
Lena Nyberg, generaldirektör MUCF, Lena Langlet, sektionschef Demokratisektionen Sveriges kommuner och regioner, SKR, samt Erik Sjöstrand verksamhetschef, Ideell Arena.
15.00 Erfarenhetsutbyte

Se detaljerat program på MUCF:s hemsida 

Media hälsas välkomna till konferensen. Anmäl ditt deltagande på press@mucf.se eller på telefon 010-160 10 20

Fakta: SCB beräknade att det 2020 fanns totalt 260 000 civilsamhällesorganisationer i Sverige, av dessa var 62 procent ideella föreningar.