Erasmus+ Partnerskap för samarbete

Inom ramen för Erasmus+ Partnerskap för samarbete (Key Action 2) kan du hos MUCF söka bidrag för Partnerskap och Småskaliga partnerskap. 

Logotypen Erasmus+ på bakgrund i loggans färger.

Det här ingår i bidraget

Inom bidraget Partnerskap för samarbete kan ni genomföra två typer av projekt: 

 • Partnerskap
 • Småskaliga partnerskap

Syftet med bidraget

Partnerskap för samarbete skapar möjligheter för organisationer att få erfarenhet av att samarbeta internationellt, stärka sin kapacitet och producera kvalitativa och innovativa resultat. Det är möjligt att göra många olika typer av aktiviteter men i regel står inte individens utan organisationens eller ämnesområdets utveckling i fokus.

Projektens storlek och omfattning beror bland annat på syftet med projektet, de deltagande organisationernas kapacitet eller förväntade resultat. Bedömningen av dessa projekt kommer därför att vara proportionerlig i förhållande till syftet med samarbetet och de deltagande organisationernas natur. 

Vem kan söka bidraget

 • Ideella organisationer
 • Kommuner, regioner, myndigheter
 • Informella grupper
 • Företag - inklusive sociala företag
 • Museer och bibliotek
 • Stiftelser

Samarbetsländer

Programländer 

EU:s medlemsländer samt icke EU-medlemsländerna Norge, Island, Lichtenstein, Nordmakedonien, Turkiet och Serbien.

Partnerländer 

I särskilda fall kan partnerländer inkluderas i samarbetspartnerskap om projektet uppfyller angivna kriterier och villkor som beskrivs i del A och B i Erasmus+ programhandledning.

Region 1: Albania; Bosnia and Herzegovina; Kosovo17; Montenegro
Region 2: Armenia; Azerbaijan; Belarus; Georgia; Moldova; Territory of Ukraine as recognised by international law
Region 3: Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Libya; Morocco; Palestine19; Syria; Tunisia
Region 4: Territory of Russia as recognised by international law
Region 5: Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State
Region 6: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam
Region 7: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
Region 8: Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Venezuela
Region 9: Iran, Iraq, Yemen
Region 10: South Africa
Region 11: Angola, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Congo - Democratic Republic of the, Cook Islands, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Republic of Côte d'Ivoire, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Micronesia- Federated States of, Mozambique, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papua New Guinea, Rwanda, Saint Kitts And Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent And The Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Suriname, Eswatini, Timor Leste - Democratic Republic of, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.

Brexits påverkan på Erasmus+

Aktuell information om hur Brexit förväntas påverka Erasmus+ finns att läsa på EU-kommissionens webbplats.

How will Brexit impact the Erasmus+ programme

Viktiga aspekter när vi bedömer ansökan

 • Syfte och relevans med projektet
 • Kvaliteten i projektets olika faser: projektets utformning och genomförande samt partnerskapets sammansättning och samarbetsarrangemang
 • Projektets effekter och resultat samt uppföljning och spridning av resultaten

EU-kommissionens webbplattform

EU-kommissionen har en webbplattform Project Results Platform där olika typer av projekt som fått stöd i Europa inom Erasmus+ finns presenterade.
Här hittar du även metodmaterial, resultat och annat som de olika projekten tagit fram.

 

Erasmus+ Projects Platform

 

 

Erasmus+ logo