Youthpass

Alla som har genomfört en aktivitet inom programmet Erasmus+ Ung och Aktiv och Europeiska solidaritetskåren har rätt att få ett intyg, ett så kallat Youthpass, på att de deltagit. 

Det gäller till exempel för aktiviteterna inom Ungdomsutbyte och Strategiska partnerskap (Erasmus+) samt Volontärprojekt (Europeiska solidaritetskåren).

Syftet med Youthpass är att deltagarna ska reflektera över sina upplevelser och erfarenheter i aktiviteten de deltagit i och formulera vad de lärt sig och vilken kompetens de utvecklat. Tanken är också att samhället ska få upp ögonen för det lärande som sker i samband med ideell ungdomsverksamhet. På sikt ska detta bidra till att öka statusen i samhället för verksamheter inom icke-formell utbildning.