Aktuellt

Tävlingen DiscoverEU som genomfördes i slutet av förra året är avslutad.
(2018-12-12)

Beslutet har fattats mot bakgrund av SSU Skånes upprepade brister att leva upp till demokratikriteriet, som är ett krav enligt förordningen som styr bidraget.

Pressmeddelande om beslutet

Beslutet

Europeiska Solidaritetskåren är ett initiativ från EU för att fler unga, mellan 18 och 30 år, ska få möjlighet att bidra till samhället, skaffa sig värdefull erfarenhet och utveckla sina färdigheter som volontärer. Organisationer kan i sin tur söka efter unga till sin solidaritetsverksamhet i kårens databas som spänner över alla EU-länder.  

Som programkontor ansvarar MUCF för att vägleda svenska organisationer som sänder eller tar emot volontärer.

Två bilder på helt olika tågstationer

Vem kan söka och hur går det till?

  • Du ska vara 18 år den 31 december 2018 och kunna resa mellan den 15 april och den 31 oktober 2019 under högst 30 dagar.
  • Ansökan ska skickas in via Europeiska ungdomsportalen.
  • En jury bedömer ansökningarna och väljer ut resenärerna.
  • Du får besked i mitten av januari 2019. 

Läs mer om DiscoverEU på europa.eu

Idag den 20 november firas barnkonventionens dag världen över.

Med anledning av nya uppgifter om ett medlemsdistrikt inom SSU har MUCF beslutat inleda en särskild granskning.

I dagarna kommer cirka 2000 slumpmässigt utvalda ideella föreningar i Sverige att ta emot en enkät från MUCF.

MUCF skriver på Svenska Dagbladets ledarsida att föreningar som granskas och inte uppfyller kraven för statlig bidragsfinansiering nekas nya bidrag.

MUCF bemöter Skattebetalarna i en debattartikel i Göteborgs-Posten 11 oktober 2018.

2018 flyttar MUCF sin verksamhet från Stockholm till Växjö och därför arrangerar vi inte vår årliga rikskonferens.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en nationell utbildningsdag om unga nyanländas villkor och hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se.

Varför delar MUCF ut bidrag till barn- och ungdomsorganisationer?

Att fördela statsbidrag till riksorganisationer, som organiserar barn och ungdomar, är ett uppdrag som vi har från regeringen. 

Vad är syftet med bidragen?

Regeringens syfte är att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället, vilket i sin tur stärker demokratin.

Hur mycket pengar delar MUCF ut till barn- och ungdomsorganisationer?

Sidor