Aktuellt

Stödet har bland annat gått till språkintroduktion, läxhjälp, samhällsinformation, praktik och traumabearbetning för nyanlända.

Mucf delar ut 4 020 000 kronor i bidrag till lokala resurscentra i Södertälje, Husby, Vivalla, Rosengård, Klockaretorpet, Gottsunda och Alby.

Vi kommer till 12 orter med workshop om unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar.

MUCF har efter granskning beslutat att kräva tillbaka bidrag för projektet Stå Upp! 2.0

Vi har inlett en ny granskning av Sveriges förenade muslimer, SFM.

2016 kunde över 600 000 barn och unga i 283 av landets 290 kommuner ta del av gratis sommarlovsaktiviteter via regeringens sommarlovsbidrag.

Debatt: Alla barn och unga ska ha rätt till meningsfulla upplevelser på sommarlovet oavsett familjens ekonomi.

Genom Europeiska solidaritetskåren kan unga mellan 18-30 år delta i olika typer av solidaritetsprojekt.

Vi vill få fler kommuner och ideella organisationer att ansöka om och genomföra EVS-projekt. Är du den vi söker?

(2017-01-23)

Vi söker två utredare som ska arbeta med myndighetens utredningar inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället.

Nu lanseras en utbildning om våldsbejakande extremism i Sverige.

Bidrag till viktigt arbete för människors lika villkor.

Sidor