Aktuellt

Myndigheten mottog igår en dom från förvaltningsrätten om att neka Sveriges unga muslimer (SUM) statsbidrag. MUCF kommer nu analysera domen.

Politiska beslut på lokalnivå är viktiga för att utveckla och förändra arbetssätt i skolan.

Om offentlig sektor och civilsamhället inte vågar samverka kan det offentliga aldrig få en kunskapsbaserad grund att stå på. 

Rapporten Att verka demokratiskt handlar om hur vi följer upp demokrativillkoren för statsbidrag.

Tusentals unga i 25 kommuner svarar på frågor om situationen i skolan, möjligheter till inflytande, sin hälsa och fritid i ungdomsenkäten Lupp.

I dag lanserar vi vägledningen Knäck koden!, en vägledning som ska ge kommuner och civilsamhällesorganisationer ett stöd i hur det går att samverka i det viktiga arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Statskontorets analys visar att MUCF i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag.

Youmo i praktiken är en vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.

MUCF välkomnar domen om SDU som visar att den nya restriktivare synen på demokratikriteriet går i linje med myndighetens bedömning.

Debatt: Föreningar i utsatta områden tar ett stort ansvar för unga men får inte tillräckligt stort stöd från det offentliga.

En artikelserie som påstås granska vår verksamhet baserat på ett fåtal av våra bidragsbeslut visar inte hela bilden.

MUCF har öppet mellan klockan 08.00-10.00.

Sidor