Kalender

Personligt möte om Europa för medborgarna.

Webb-seminarium om Europa för medborgarna.

Sista ansökningsdag till bidraget till barn- och ungdomsorganisationer

För dig som har planer på att lämna in en ansökan för projekt inom ungdomsdelen av Erasmus+.

En konferens om hur man får fler unga att intressera sig för politiska förtroendeuppdrag och få de som redan är unga och politiskt förtroendevalda att stanna kvar i sina uppdrag.

Högskoleutbildning om det civila samhället.

Sidor