Kalender

Conference on inclusion and youth participation

Conference on inclusion and youth participation

Civilsamhället och tilliten står i fokus den 28 november i Stockholm.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en nationell utbildningsdag om unga nyanländas villkor och hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se

Den 29 - 30 november äger rikskonferensen Ung Fri Tid rum i Folkets Hus i Stockholm.

Civila samhället i samhället - utbildning för tjänstepersoner.

Sidor