Kalender

Tre webbseminarier om hur du kan arbeta med ett ungdomsperspektiv i praktiken.

Erfarenhetsutbyte kring bidraget till sommarlovsaktiviteter 2016 för kommuner.

2016-12-09 - Bidragsträff

MUCF arrangerar bidragsträffar i Malmö, Borås, Umeå, Växjö och Borlänge.

En utbildning där du som tjänsteman får fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete.