Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

Ungdomar i ringdans

Ansökningstider

Sista ansökningsdag är 1 september 2016.

Ansök här - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem.

Se film om hur du gör en bra ansökan - Driva organisation

Ni kan söka bidrag

Barn- och ungdomsorganisationer.

Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda, följa demokratins idéer och leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning. Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget kan gå till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda.

Bidragets storlek

Bidraget varierar beroende på hur mycket pengar som finns att dela ut och hur många som söker det. År 2016 delades 212 miljoner kronor ut i bidrag till 111 barn- och ungdomsorganisationer.