Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.
= Ladda ned pdf
= Lägg i kundvagnen
Omslag till rapporten Samla kraft
En vägledning för kommuner och civilsamhället om samverkan kring insatser för nyanlända

En vägledning kring mottagande av asylsökande och kring nyanländas etablering.

Den riktar sig framför allt till kommuner och till det civila samhällets organisationer men vi hoppas att skriften kan vara en inspiration även för andra aktörer, inte minst för statliga myndigheter som verkar lokalt.

0:00 kr
Omslag till publikationen Vem gör vad
20 myndigheters samverkan med det civila samhället
0:00 kr
Omslag till Villkor för organisationer med social inriktning
Civila samhällets villkor 2015 med fokus på flyktingmottagande
0:00 kr
Omslag till slutrapporten Ungas inflytande i kommuner och landsting
om ett statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin
0:00 kr
Omslag till delrapporten Stöd till unga politiker
Delrapport om att stärka ungas inflytande i de demokratiska processerna
0:00 kr