Youthpass

Alla som har genomfört en aktivitet inom programmet Erasmus+ Ung och Aktiv och Europeiska solidaritetskåren har rätt att få ett intyg, ett så kallat Youthpass, på att de deltagit. 

Europaparlamentet har antagit en europeisk referensram för nyckelkompetenser för ett livslångt lärande och att därigenom se alla lärandeprocesser som sker i samhället, inte bara lärandet som sker inom det formella skolväsendet. 

Åtta nyckelkompetenser

  • Kommunikation på modersmålet
  • Kommunikation på främmande språk
  • Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
  • Digital kompetens
  • Lära att lära
  • Social och medborgerlig kompetens
  • Initiativförmåga och företagaranda
  • Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

Alla som har deltagit i Volontärprojekt, Solidaritetsprojekt eller Projekt för praktikplatser och jobb har rätt att få ett intyg, ett så kallat Youthpass, på att de har deltagit. Syftet med Youthpass är att deltagarna ska reflektera över sina upplevelser och erfarenheter i projektet samt formulera vad de har lärt sig och vilka kompetenser de har utvecklat. Syftet är också att samhället ska få upp ögonen för det lärande som sker i samband med ideell ungdomsverksamhet.

Här följer stödmaterial för organisationer som planerar att genomföra eller som redan genomför projekt inom Europeiska Solidaritetskåren:

 

 

Europeiska Solidaritetskåren logotyp