Youth In tar sig an svåra ämnen genom icke-formellt lärande

Youth In från Malmö grundades 2012 av människor som delade en passion för kulturella möten och som ville hjälpa ungdomar att utbyta erfarenheter över kultur- och landgränser. I deras kommande projekt tillämpas icke formellt lärande i dubbla avseenden, då både kompetensutveckling och ungdomsutbyte används för att motverka homofobi.

Youth In använder internationella utbyten för att belysa svåra frågor som möter dagens unga i Europa, till exempel främlingsfientlighet, etniskt våld och homofobi. Tanken med att ta sig an dessa ämnen på detta sätt är att öppna upp och synliggöra dem, se dem från flera håll och möjliggöra förändring på lång sikt.

I deras kommande konferens om homofobi, Rights beyond difference, har man dessutom valt att jobba på dubbla fronter genom att involvera två delar av Erasmus+ Ung och Aktiv – kompetensutveckling och ungdomsutbyte.

Med dubbla fokus på Erasmus+

De kallar sitt tvådelade fokus för ”dubbelt handlingsperspektiv”. Den inledande kompetensutvecklingskursen äger rum i Malmö och följs av ett ungdomsutbyte i grekiska Thessaloniki. De 24 deltagarna i kompetensutvecklingskursen representerar 8 olika länder och kommer att bli utbildade av två handledare. En av deltagarna från varje land kommer sedan att ansvara för sin delegation under det efterföljande ungdomsutbytet i Grekland.

Youth In’s ordförande Usman Mughal betonar hur viktig ledarnas stora erfarenhet kommer att vara för de personer i ungdomsutbytet som eventuellt deltar i sitt första internationella möte.

– De som deltar i sitt första ungdomsutbyte har ofta starkare åsikter, medan man kan se att personer som deltagit i flera stycken har ett mer nyanserat sätt att ta sig an frågorna. Genom dubbelperspektivet strävar vi efter att skapa både systematik och hållbarhet i projektet. Exempelvis kommer varje delegation att arrangera en informationsdag i sitt respektive hemland efter konferensen, där de ska presentera utfallet från ungdomsutbytet.

En arrangör att lita på

Rights beyond difference är Youth In’s fjärde projekt som beviljats bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Sedan det första, en sjudagarskonferens i Grekland med namnet Everyone is a foreigner somewhere¬, har samtliga ägt rum i Sverige.

Organisationens flexibilitet sattes på prov i år när ett planerat projekt i Malmö med kort varsel behövde flyttas till Åhus på grund av problem med boendet. En händelse som visar på Youth In’s beslutsamhet att sammanföra unga människor.

– Genom att träffa människor från andra kulturer får man en djupare förståelse för hur och varför saker fungerar på ett visst sätt i olika länder. En mångbottnad bild – till skillnad från den bild som sprids via böcker och tidningar, avslutar Usman Mughal.

Text: Erik Lanne