Youmo & Rätt att veta!

Välkommen till webbutbildningen Rätt att veta! En utbildning för dig som har viktiga samtal med unga som är nya i Sverige.

NYHET! Nu finns ett alldeles färskt avsnitt i webbutbildningen som handlar om att samtala med unga om hedersrelaterat våld och förtryck. Du hittar det under ämnet Familj. 

Gå direkt till webbutbildningen: utbildning.mucf.se. 

Om webbutbildningen Rätt att veta!

Många unga som är nya i Sverige saknar kunskap om var de ska få tag på information om hälsa, sex, jämställdhet och relationer men också om vilka rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige. Därför finns youmo.se, vår webbutbildning Rätt att veta! och vår vägledning Youmo i praktiken. 

Med utgångspunkt i youmo.se har vi tagit fram webbutbildningen Rätt att veta! Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som möter unga som är nya i Sverige, till exempel personal inom skola, elevhälsa, HVB-hem, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar och familjehem.

Rätt att veta! är ett stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig. Utbildningen bidrar till alla ungas rätt att få kunskap och trygga samtal om dessa ämnen. Utbildningen ger dig som möter unga i din profession konkreta verktyg för att samtala med unga som är nya i Sverige om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet. Du får kunskap i att förbereda dig inför samtalen, men också hur du kan samtala med unga enskilt eller i grupp utifrån sajten youmo.se.

Webbutbildningen är framtagen av MUCF i samarbete med UMO, som driver sajten Youmo.se

Ur innehållet

Rätt att veta! är helt gratis och tar ungefär två timmar att genomföra. Det är enkelt att dela upp utbildningen utifrån dina egna önskemål och möjligheter. Det är också en utbildning som du kan återkomma till, både enskilt och tillsammans med kollegor.

Webbutbildningen består av två delar:

  1. Del 1 tar upp grundläggande perspektiv om ungas rättigheter, inkludering och rätten att slippa rasism.
  2. Del 2 utgår från de nio ämnen som finns på youmo.se.

Innehållet består bland annat av:

  • videointervjuer med experter och yrkesverksamma
  • metoder
  • interaktiva övningar
  • frågor från unga och förslag på svar
  • reflektionsövningar att genomföra själv eller i grupp
  • ordlistor
  • tips på fördjupande läsning. 

Barnkonventionen och Agenda 2030

I MUCF:s arbete med att följa upp ungas levnadsvillkor är det tydligt att unga som är nya i Sverige i mindre utsträckning än andra unga får sina rättigheter tillgodosedda. Rätt att veta! kan användas i olika typer av verksamheters dagliga arbete för att tillgodose ungas rättigheter, oavsett om de är nya i Sverige eller inte. Det blir på så sätt en del i måluppfyllandet när det gäller Agenda 2030 (FN:s globala mål) och Barnkonventionen som blev lag i Sverige i januari 2020.

Youmo i praktiken

Vägledningen Youmo i praktiken vänder sig till vuxna som möter unga som är nya i Sverige. Vägledningen underlättar för vuxna att våga börja prata om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet med unga som är nya i Sverige på ett inkluderande sätt. Den är ett stöd för dig som vill vara redo för samtal när de dyker upp, föra enskilda samtal eller ta dessa samtal i grupp. Youmo i praktiken är nära knuten till youmo.se.

Vägledningen har under 2020 uppdaterats med fler metoder om rasism och droger. Det finns även uppdaterade texter som innehåller kunskap och perspektiv som kan vara bra att ha inför samtal om alkohol och droger, rasism eller religion.

Youmo.se

På youmo.se finns information om kroppen, sexualitet, hälsa och relationer för 13–20-åringar. Sajten vänder sig till unga som är nya i Sverige och allt innehåll finns på lätt svenska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Innehållet har tagits fram i nära samarbete med unga själva och yrkesgrupper som möter dem. Sajten förvaltas av Inera AB, ett företag inom Sveriges kommuner och regioner (SKR).