Youmo & Rätt att veta!

Många unga som är nya i Sverige saknar kunskap om var de ska få tag på information om hälsa, sex, jämställdhet och relationer men också om vilka rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige. Därför finns youmo.se och vår utbildning Rätt att veta!

Illustration från Youmo i praktiken. Flera ungdomar visas på bilden.

Youmo.se

youmo.se finns information om kroppen, sexualitet, hälsa och relationer för 13–20-åringar. Sajten vänder sig till unga nyanlända och allt innehåll finns på lätt svenska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Innehållet har tagits fram i nära samarbete med unga själva och yrkesgrupper som möter dem. 

Rätt att veta! 

Med utgångspunkt i youmo.se har vi tagit fram ett utbildningspaket som heter Rätt att veta! Vi utbildar yrkesverksamma som möter unga som är nya i Sverige, till exempel personal inom skola, elevhälsa, HVB-hem, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar och familjehem. Till hösten lanserar vi vår nya webbutbildning på grundnivå som ger verktyg i att samtala med unga om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet. I oktober erbjuder vi även en digital interaktiv fördjupningsutbilding riktad till yrkesverksamma inom skolan.

Rätt att veta! Fördjupningsutbildning 28/10

Rätt att veta! Fördjupningsutbildning 29/10

Youmo i praktiken

Vägledningen Youmo i praktiken vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända. Vägledningen underlättar för vuxna att våga börja prata om hälsa, jämställdhet, sexualitet, rättigheter, normer och relationer med unga nyanlända på ett inkluderande sätt. Den är ett stöd för dig som vill vara redo för samtal när de dyker upp, föra enskilda samtal eller ta dessa samtal i grupp. Youmo i praktiken är nära knuten till youmo.se. 

Webbseminarier

För dig som inte gått våra utbildningar finns tre webbseminarier att ta del av. De fördjupar sig i olika ämnesområden som vägledningen Youmo i praktiken tar upp. Seminarierna är en timme långa. För att kunna ha nytta av informationen rekommenderar vi att du har laddat ned handledningen Youmo i praktiken innan du ser på seminarierna.

Del 1: Kropp och sexualitet
Del 2: Traumamedveten omsorg, TMO
Del 3: Jämställdhet och att stoppa kränkningar

Youmo i praktiken – tre webbseminarier