Youmo i praktiken – tre webbseminarier

Webbseminarierna handlar om hur du som vuxen kan samtala med unga nyanlända om frågor om hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Del av omslag till vägledningen Youmo i praktiken

Youmo i praktiken

Youmo i praktiken är en skriftlig vägledning som tar upp hur du kan göra. Vägledningen innehåller övningar och hänvisar till sajten youmo.se. Sajten innehåller i sin tur information om kroppen, sexualitet, hälsa och relationer för 13–20-åringar på olika språk.

Syfte

Syftet med webbseminarierna är att du som deltagare ska bli bekant med vägledningen och få ökad kunskap kring några av de områden som lyfts i den.

Målgrupp för alla seminarier

Vuxna som möter unga nyanlända i sin yrkesroll eller genom sitt ideella engagemang.

Jämställdhet och att stoppa kränkningar

Datum och tid: 14 december, 10.00–11.00

Under webbseminariet presenteras Youmo i praktiken och sajten youmo.se kortfattat. Huvuddelen av seminariet ägnas åt en fördjupning i jämställdhet och i hur en kan prata med unga om kränkningar och att stoppa dem.
Föreläsarna delar också med sig av tankar och tips om hur du som möter unga nyanlända kan arbeta med det utifrån sajten och med stöd av vägledningen.
Syftet med webbseminariet är att deltagaren ska bli bekant med hur en kan arbeta med vägledningen och sajten med fokus på de här två områdena.
Seminariet leds av Anna Westin, utredare på MUCF och Sandra Dahlén, utbildare i frågor om genus, diskriminering och sexualitet och som även har skrivit vägledningen på uppdrag av MUCF.

Anmälan

Anmäl dig till Jämställdhet och att stoppa kränkningar i vårt konferensbokningssystem  senast den 12 december. Antalet platser är begränsade.

Kropp och sexualitet

Under webbseminariet presenteras Youmo i praktiken och sajten youmo.se kortfattat. Huvuddelen av seminariet ägnas åt en fördjupning inom de två områdena kropp och sexualitet som lyfts i såväl vägledningen som på sajten. Föreläsarna delar med sig av tankar och tips om hur du som möter unga nyanlända kan arbeta med de två temana utifrån sajten och med stöd av vägledningen.
Seminariet leds av Anna Westin, utredare på MUCF och Sandra Dahlén, utbildare i frågor om genus, diskriminering och sexualitet och som även har skrivit vägledningen på uppdrag av MUCF.

Webbseminariet har redan sänts och kommer att publiceras här i efterhand. 

Traumamedveten omsorg (TMO)

Under webbseminariet presenteras Youmo i praktiken och sajten youmo.se kortfattat. Huvuddelen av seminariet ägnas åt att fördjupa kunskapen om traumamedveten omsorg som förhållningssätt i mötet med unga nyanlända. Många unga som flytt till Sverige har symptom på traumareaktioner.
Traumamedveten omsorg är ett förhållningssätt som Rädda barnen utbildar i och webbseminariet ger en övergripande inblick i vad det förhållningssättet handlar om.
Syftet med webbseminariet är att deltagaren ska bli bekant med hur hen kan arbeta med vägledningen och sajten och få kunskap om hur man kan bemöta unga som upplevt trauma.
Seminariet leds av Anna Westin, utredare på MUCF och Mostafa Hosseini, utbildare på Rädda Barnen.

Webbseminariet har redan sänts och kommer att publiceras här i efterhand. 

Praktisk information

För att du ska kunna följa med under seminariet behöver du ha laddat ned vägledningen innan utbildningen. Det är också bra om du läser del ett i den innan seminarietillfället. Utbildningstillfällena är fristående men det är bra att gå alla tre.

Om webbseminarierna

Webbseminarier är kostnadsfria webbsända föreläsningar där du har möjlighet att ställa frågor till talarna. För att du ska kunna delta behöver du en dator, bra internetuppkoppling, högtalare eller hörlurar och en uppdaterad Flash Player. Alla som anmäler sig kommer att få en länk skickad till sin e-postadress med inbjudan till webbseminariet.