Workshop om unga som varken arbetar eller studerar (uvas)

I Sverige finns närmare 160 000 unga som varken arbetar eller studerar. Vilka döljer sig bakom siffrorna? Hur kan vi tillsammans förändra situationen och ge dessa unga invånare möjligheten till en annan framtid?

Foto på ung person som sitter ensam på en trappa

För att kunna stödja kommuner i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar, erbjuder vi en halvdags workshop. Syftet med workshopen är att stärka det samordnade och individanpassade stödet i kommunen.

Workshopen utgår ifrån viktiga perspektiv för ett framgångsrikt arbete och kunskap om olika riskfaktorer. Tillsammans gör vi en nulägesanalys som undersöker era möjligheter, styrkor och utmaningar. Med er nya kunskap tar ni fram en handlingsplan för en långsiktig och hållbar förändring.

Målgrupp

Målgruppen är kommuners förvaltningschefer och strateger med ansvar för utbildnings-, social-, arbetsmarknads-, näringslivs- och fritidsfrågor. För att kunna uppnå ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete är det viktigt att flertalet av dessa förvaltningschefer deltar

Vill du veta mer om vårt arbete med uvas? Kanske har din kommun behov av en workshop? Kontakta oss!

Läs mer om vårt uppdrag här