Workshop om unga som varken arbetar eller studerar (uvas)

I Sverige finns närmare 170 000 unga som varken arbetar eller studerar. Vilka döljer sig bakom siffrorna? Hur kan vi tillsammans förändra situationen och ge dessa unga invånare möjligheten till en annan framtid?

Foto på ung person som sitter ensam på en trappa

Vi på MUCF har regeringens uppdrag att stödja kommuner och regioner i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar (uvas). 

En viktig del i detta uppdrag är att tillsammans med kommuner genomföra workshops. Vi utgår alltid från ungdomsperspektivet men också från den kunskap vi har specifikt om unga som varken arbetar eller studerar. Under workshopen gör vi en nulägesanalys och undersöker kommunens styrkor, brister, möjligheter och utmaningar i arbetet med uvas. Det ligger sedan till grund för kommunens planering av fortsatta insatser och åtgärder. Målet med workshopen är att den ska bidra till strategiska förändringar och en långsiktig samordning.

Under hösten genomför vi workshopen på följande platser:

  • 27 augusti i Åmål
  • 29 augusti i Hässlehom
  • 30 augusti i Karlstad
  • 4 sep i Hagfors
  • 5 sep i Hudiksvall
  • 12 sep i Gagnef
  • 24 sep i Skövde
  • 2 okt i Borås
  • 3 okt i Örnsköldsvik
  • 17 okt i Västerås

Vill du veta mer om vårt arbete med uvas? Kanske har din kommun behov av en workshop? Läs mer om vårt uppdrag och hitta kontaktuppifter här!