Workshop om unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar

Bli bättre på att stödja etableringen på arbetsmarknaden för unga som mår dåligt! Nu erbjuder vi er en workshop utformad utifrån era behov.

Workshop för dig som arbetar med unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar

Vi har aldrig haft så utbildade unga som vi har i dag. Samtidigt har vi alltfler unga som uppger att de mår dåligt, samt unga som på grund av olika faktorer riskerar att hamna i sårbara situationer. Unga som mår dåligt riskerar att få svårigheter med att fullfölja studier och få ett arbete. Under 2017 kan ni ta del av ett unikt erbjudande om kostnadsfri kompetensutveckling som kan stärka och utveckla ert arbete med unga som inte arbetar eller studerar.

Bredda normen kring psykisk ohälsa!

Idag uppger tjejer i högre utsträckning än killar att de mår dåligt, men många killar uttrycker sin psykiska ohälsa på andra sätt. Den växande psykiska ohälsan bland unga gör att vi behöver bli bättre på att upptäcka både killars och tjejers ohälsa tidigare. Vissa grupper av unga är särskilt utsatta och kan möta fördomar. Unga hbtq-ungdomar riskerar i högre utsträckning än andra att bli utsatta för diskriminering, trakasserier, våld och hot om våld vilket påverkar hälsan i gruppen. Hur kan vi utveckla ett arbetssätt som når alla unga som varken arbetar eller studerar oavsett kön eller könsuttryck?

Målgrupp

Kommuner, samordningsförbund och ideella aktörer.

Workshop

Ni får särskilt utformad workshop om främjandefaktorer och framgångsrika arbetssätt i arbete med unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar. Ni får möjlighet att fördjupa er kunskap om psykisk ohälsa och genus samt ta del av olika metoder och arbetssätt från andra verksamheter. Syftet är att öka kunskapen om psykisk ohälsa och genus för att stödja det förebyggande arbetet och sprida framgångsrika arbetssätt.

MUCF genomför workshopen, men planerar den i dialog med din kommun/samordningsförbund. Vi behöver er hjälp med lokal och att hitta rätt deltagare.

Anmälan

Anmäl dig till oss senast den 1 mars.