Workshop om att arbeta med EU-frågor i skolan

2018-11-27

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, bjuder in till tre separata workshops på tre olika platser i Sverige om hur du som pedagog kan arbeta med EU-frågor i undervisningen och Skolval 2019 som metod.

Under workshopen kommer du få inspiration och goda exempel på hur du kan arbeta med EU-frågor i din undervisning och i olika projekt. Du kommer också att få information om Skolval 2019 och hur lärare konkret kan vara med och anordna ett Skolval. Tips och inspiration till aktiviteter, material och annat för att göra Skolval lärorikt för eleverna.

Workshopen utförs av Charlotta Granath som är pedagog och EU-skolambassadör. Hör Charlottas tankar inför workshopen:

Målgrupp

Lärare och skolledare i årskurs 7-9 och gymnasiet

Anmälan

Workshopen är kostnadsfri och pågår kl. 17-19. Smörgås och kaffe serveras från 16.30.