Webbutbildningar och annat stöd

Här har vi samlat olika kategorier av kunskapsstöd i form av webbutbildningar med mera. Du hittar exempelvis webbutbildningar inom ungas psykiska ohälsa, anhöriga i fokus, möte med asylsökande, öka jämställdhet, med mera. Webbutbildningarna ger dig de kunskaper som du behöver för att kunna utveckla er verksamhet.

Webutbildningarna är kostnadsfria. För att ta del av en webbutbildning krävs i vissa fall att du registrerar dig eller skaffar ett användarkonto.

MUCF har inte kvalitetssäkrat innehållet och tar därför inget ansvar för det. Vårt uppdrag är att samla och visa upp utbudet.

Vi vill bidra till målen i Agenda 2030. Dels direkt i vår verksamhet, dels indirekt genom det stöd vi erbjuder. Därför redovisar vi vilka av de globala målen för hållbar utveckling som de olika utbildningarna stöder.