Webbseminariet Alla kan vinna på samverkan

Ett webbseminarium om hur Koden kan ge stöd för att medvetet och systematiskt arbeta med samverkan mellan offentlig och idéburen sektor.

Tre personer samarbetar vid en laptop

Innehåll

Blir du ofta inbjuden till samråd när besluten redan är fattade? Vet du skillnaden mellan samråd och dialog när du bjuder in till möten? Ett webbseminarium om hur det civila samhällets engagemang och expertis kan tas tillvara i offentliga verksamheter och beslut genom att använda Koden (Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen).

Inspelning från webbseminariet Alla kan vinna på samverkan 

Målgrupp

Tjänstepersoner och förtroendevalda inom offentlig sektor och det civila samhället. 

För dig inom offentlig sektor som arbetar med frågor som innebär kontakter med det civila samhällets organisationer. Det kan till exempel handla om samråd om:

 • flyktingmottagande,
 • funktionshinderfrågor,
 • ungas inflytande,
 • att värna demokratin från våldsbejakande extremism eller
 • med nationella minoritetsorganisationer.

För dig inom en organisation som har kontakter med en kommun, region eller myndighet. Det kan handla om att:

 • delta i samråd,
 • söka bidrag,
 • driva gemensamma projekt eller
 • att påverka politiska beslut.

Om webbseminariet

Webbseminariet leds av Ludvig Sandberg från Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Ludvig går igenom grunderna i Koden och ger exempel på hur den kan användas praktiskt i era verksamheter. Webbseminariet passar särskilt bra för dig som inte har använt Koden tidigare. Ur innehållet:

 • Varför behövs civilsamhällets medverkan i offentliga beslutsprocesser?
 • Vad bidrar olika former av samverkan med?
 • Hur är Koden uppbyggd?
 • Hur kan Koden användas utifrån offentliga och idéburna aktörers perspektiv?
 • Exempel på praktisk användning.

Arrangörer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF och Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Om Koden

Koden är ett verktyg för offentlig sektor och det civila samhället att tillsammans:

 • Stärka demokratin och lösa samhällsutmaningar
 • Skapa tydliga och långsiktiga samverkansformer
 • Bli medvetna om relationerna mellan parterna
 • Kartlägga, utvärdera och planera sin samverkan

Koden- ett verktyg för inflytande