Webbseminarierna Lupp i skolan och Analysera Lupp

Två webbseminarier om Lupp: hur ni kan använda Lupp i skolan och hur ni kan analysera Luppresultatet. För tjänstepersoner eller andra som arbetar med Lupp.

Skolmiljö. Unga sitter och antecknar. Lärare vid sin kateder.

Lupp i skolan - så kan Lupp integreras i skolundervisningen

Inspelning från webbseminariet Lupp i skolan

Detta seminarium handlar om hur ungdomsenkäten Lupp kan användas i skolan och integreras i skolundervisningen. Lupp ger en bild av ungas levnadsvillkor lokalt och den största delen av Luppinsamlingen genomförs i skolan. Vi kommer att ta upp exempel på praktiska övningar som lärare kan använda och hur Lupp kan förankras som ett lärande moment i skolan. Till exempel kan lärare använda enkätfrågorna som diskussionsunderlag i den ordinarie undervisningen.

Moderator och föreläsare: Lisa Onsbacke, MUCF

Analysera Lupp – en handledning

Inspelning från webbseminariet Analysera Lupp – en handledning

På det här webbseminariet beskriver vi hur kommuner kan använda Luppresultaten i den kommunala verksamheten för att stärka ungas levnadsvillkor och möjligheter att påverka det lokala samhället. MUCF och Linnéuniversitetet har tagit fram en handledning i hur kommuner kan skriva en analysrapport. Handledningens syfte är att stötta kommunerna i processen att ta fram underlag som baseras på ungas röster. Under seminariet ger vi en genomgång av analysverktyget.

Moderator och föreläsare: Henrik Karlsson, MUCF
Gästföreläsare: Caroline Hansén, forskare och medförfattare till skriften, Linnéuniversitetet

Målgrupp för båda seminarierna

Tjänstepersoner eller andra som arbetar med Lupp

Om webbseminarierna

Webbseminarier är kostnadsfria webbsända föreläsningar där du har en möjlighet att ställa frågor till talarna. För att du ska kunna delta behöver du en dator, bra internetuppkoppling, hörlurar och en uppdaterad Flash Player. Alla som anmäler sig kommer att få en länk skickad till sin e-postadress med inbjudan till webbseminariet.