Webbinarium: Sök internationella bidrag för att förverkliga dina projekt

Välkommen till webbinarium där vi informerar om möjligheterna för kommuner och organisationer att söka projektfinansiering genom EU:s ungdomsprogram. 

Under webbinariet berättar vi om Erasmus+, Europeiska Solidaritetskåren och Europa för medborgarna. Vi går igenom grundstenarna i programmen, olika projektinriktningar samt vilka grundkrav som ställs för att kunna ansöka. 

Webbinariet vänder sig särskilt till verksamheter som saknar eller har liten kännedom om EU-programmen och vill börja engagera sig i internationella projekt. 

Efter webbinariet ska du som deltar ha fått en inblick i vilka möjligheter som finns för att engagera dig och din verksamhet i internationella projekt. Om intresse finns kommer vi vid ett senare tillfälle att erbjuda fördjupade webbinarier för respektive EU-program. 

Vi erbjuder webbinariet med samma upplägg vid tre olika tillfällen:  

  • Onsdag 20 maj kl. 13.00 - 14.30 
  • Tisdag 26 maj kl. 10.00 - 11.30
  • Fredag 5 juni kl. 10.00 - 11.30

Medverkan är kostnadsfri och du kan välja att delta på ett eller flera av tillfällena.

För att vi ska kunna skicka ut länk med åtkomst till webbinariet vill vi ha din anmälan senast dagen innan webbinariet du ska delta på.

Anmäl dig här!  

Vi reserverar oss för att vi kan komma att ställa in något av webbinarierna om antalet anmälda är för få. 

Ett webbinarium är ett seminarium som hålls på webben. Du kan delta i webbinarier från den plats som passar dig. Allt du behöver är en fast internetuppkoppling och en dator som kan spela upp ljud. MUCF:s webbinarier är kostnadsfria och genomförs via Zoom.  

Europa för medborgarna

Europa för medborgarna syftar till att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare. Programmet ska också stimulera till reflektion om EU:s historia och framtid samtidigt som det ska visa den mångfald som finns i EU.

Europa för medborgarna

Europeiska Solidaritetskåren

Programmet möjliggör för organisationer att driva solidaritetsprojekt och engagera ungdomar mellan 18 och 30 år i olika projektformer såsom volontärtjänst, praktik och arbete, där de hjälper till i samhället. Genom programmet kan även grupper av ungdomar få bidrag för att utveckla egna idéer och projekt. 

Europeiska Solidaritetskåren

Erasmus+ 

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Universitets- och högskolerådet har hand om utbildningsdelen i Erasmus+. Riksidrottsförbundet är kontaktpunkt för sportdelen inom Erasmus+.

Erasmus+