Webbinarium: EU:s ungdomsdialog i Sverige

MUCF, LSU och Sveriges ungdomsråd vill bjuda in dig och din organisation som arbetar med ungdomsfrågor till ett webbinarium. Där kommer ni få information om hur EU:s ungdomsdialog fungerar.

Det finns ett generellt behov att öka ungas möjligheter till inflytande i sin helhet. Förutsättningarna för inflytande skiljer sig dock åt och i betänkandet EU på hemmaplan visas tydligt att förutsättningarna beror på vilken nivå besluten fattas. EU är ett komplext politiskt system och det upplevs svårare att påverka EU-frågor än andra frågor. För att inte riskera att EU-frågor blir ett område där ungas intressen, behov och synpunkter inte tas i beaktande har LSU och MUCF tagit fram ett metodmaterial för att öka ungas deltagande i den europeiska ungdomsdialogen. Sveriges ungdomsråd är en av organisationerna som stöttar LSU i genomförande av metodmaterialet. 

Datum, tid och plats

Skrivarstugan genomförs digitalt via verktyget Zoom.

3 november kl. 13.00 – 15.30

För vem?

Det här webbinariet vänder sig till dig som arbetar inom en kommun eller annan typ av organisation som vill arbeta för att öka ungas delaktighet och specifikt ungas delaktighet i EU-frågor.

Innehåll

En majoritet av unga upplever att de inte har någon möjlighet att påverka EU-beslut och när vi tittar på ungas upplevda påverkansmöjligheter på lokal nivå går det att se samma trend. I MUCF:s rapport Fokus 19 uppger unga att politiker inte lyssnar på dem och att politiker fattar beslut om insatser utan att prata med unga. Under webbinariet kommer vi att tydliggöra varför det är viktigt att inkludera EU-frågor i arbetet för att öka ungas deltagande. Ni kommer få information om hur EU:s ungdomsdialog fungerar och vi kommer att presentera en konkret metod för att inkludera unga i er kommun eller organisation i EU:s ungdomsdialog.

Anmälan

Anmäl dig senast 30 oktober 2020. Webbinariet är kostnadsfritt
Webbinarium: EU:s ungdomsdialog i Sverige

Om EU:s ungdomsdialog

EU:s ungdomsdialog är en konsultationsprocess för att få in synpunkter från unga i hela EU. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för verklig politik i EU.