Webbinarier: Samhällsprojekt inom ”Europa för medborgarna” och projektfinansiering genom CERV

MUCF bjuder tillsammans med Hässleholms kommun och Ale kommun in till två digitala frukostseminarier. Hässleholms kommun och Ale kommun kommer presentera sina samhällsprojekt som går inom ramen för EU-programmet ”Europa för medborgarna”. Dessutom kommer vi presentera möjligheterna för kommuner och organisationer att söka projektfinansiering genom EU:s nya bidragsprogram CERV.

Hässleholms kommun delar med sig av sina erfarenheter kring att ta fram nya integrationsmetoder och att skapa nya lösningar kring integrationsutmaningar. Både på europeisk och lokal nivå. 
Ale kommun berättar hur de har jobbat med ungas engagemang och deltagande i beslutsprocesser på lokal och europeisk nivå. 
Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor till projektägarna om projektens utförande, resultat samt tips och idéer. En närmare beskrivning av projekten presenteras längre ner på sidan.
Med dessa frukostseminarier hoppas vi så ett frö som får er att våga ta steget att engagera er i internationella projekt. 

Datum tid och plats

Torsdag 26 november kl. 08.30 - 09.30 – Hässleholm presenterar ”ELAINE”
Fredag 11 december kl. 08.30 - 09.30 – Ale kommun presenterar ”SAYouth”

Medverkan är kostnadsfri och du kan välja att delta på en eller båda tillfällena. 

Seminarierna genomförs på Zoom.

För vem?

Offentliga verksamheter och civilsamhället som saknar eller har liten kännedom om europeiska bidragsprogram och vill börja engagera sig i internationella projekt. 

Anmälan

Jag vill anmäla mig för att delta på frukostseminariet med Hässleholms kommun. Sista anmälan är 25 november.

Jag vill anmäla mig för att delta på frukostseminariet med Ale kommun. Sista anmälan är 10 december.

Beskrivning av projekten

ELAINE & ELAINE 2.0 – Hässleholms kommun och EU-kontoret Skåne Nordost

Syftet med projektet har varit att få nya kunskap och färdigheter om integrationsmetoder samt skapa nya lösningar på integrationsutmaningar på både europeisk och lokal nivå. Projektet har genomförts tillsammans med kommuner från Danmark, Storbritannien, Spanien, Tyskland och Österrike där målgruppen har varit kommunanställda och yrkesverksamma som jobbar med integrationsfrågor. Under första projektet ELAINE har flertalet möten genomförts med tematisk inriktning så som Sysselsättning, Språkinlärning, sport och kultur. Under uppföljningsprojektet ELAINE 2.0 genomfördes ytterligare möten samt en slutkonferens med tematiskt fokus på bland annat ensamkommande flyktingbarn, könsdimensioner kring integration och migration samt Innovativa metoder inom yrkes- och språkutbildning riktade till nyanlända. 

SAYouth – Ale kommun

Syftet med projektet är att öka demokrati, delaktighet och engagemang i samhället genom att skapa förutsättningar och ge unga möjlighet att påverka samhällsbeslut. Målsättningen har utgått ifrån flera saker som exempelvis att öka dialogen mellan ungdomar och myndigheter lokalt och internationellt, utveckla metoder, kommunikation, verktyg och främja ett aktivt deltagande i samhället och föreningslivet. Projektet har genomförts tillsammans med partnerorganisationer från Italien, Grekland, Finland, Tyskland, Polen, Bulgarien och Sverige där målgruppen har varit unga i åldrarna 13-20 år samt beslutsfattare. 

På respektive seminarium kommer projekten presenteras mer i detalj.