Volontärerna informerar om EU och är idéfabrik för unga

Åmåls kommun har ett tydligt internationellt fokus. Därför betyder det mycket att kunna ta emot volontärer. Volontärerna har engagemang och intresse och bidrar med kunskap och skapar ett nytänkande inom organisationen. Volontärer gör arbetsplatsen interkulturell och levande.

En flicka sitter ner och en står upp, de pratar med varandra

Volontären informerar om EU

Projektet handlar bland annat om att informera på skolor om vilka möjligheter EU har för unga inom studier, praktik, volontärtjänst och arbete utomlands. Men volontären assisterar också personalen i att arrangera ungdomsutbyten, vara med och representera kontoret på olika jobbmässor etc.

Volontären får under sin tid skapa egna projekt och aktiviteter som är EU-relaterade.

Åmåls kommun är värdorganisation för informationskontoret Europa Direkt Fyrbodal med syfte att informera medborgare om EU, dess institutioner, program samt anordna aktiviteter med EU-anknytning. Volontären är aktiv på informationskontoret som är baserat i Åmål.

Volontären får under sin tid skapa egna projekt och aktiviteter som är EU-relaterade.

Mer information

Serietidning om EVS på svenska gjord av volontären Laura

Serietidning om EVS på engelska gjord av volontären Laura

www.amal.se

Kontakt

Åmåls Kommun, Europa Direkt Fyrbodal

volunteer.amal@amal.se

Idéfrabrik för unga

Åmål har även volontärer på Young innovation hub, hubben. Det är navet för ungdomar inom Åmåls kommuns Enhet för Arbete och Etablering. Det kan liknas som en idéfabrik för ungdomar mellan 16 – 30 där fokus ligger på entreprenörskap.

Hubben finns till för unga som har ett projekt som de vill driva. Unga kan få stöttning och få hjälp med kontakter eller verktyg/material för det projekt de vill genomföra.

Volontärer som har sin placering på Hubben har i arbetsuppgift att hjälpa ungdomar med att driva sina projekt. Det kan vara att bemanna kontoret, informera på skolor om hubben, svara på e-post och boka möten med arbetsmarknadssamordnare, hjälpa till vid jobbsökningar eller ansökan av studier, inspirera och motivera, vara bollplank.

Volontärerna är en naturlig del av hubbens verksamhet och kan förhoppningsvis inspirera andra ungdomar att ge sig iväg på ett liknande äventyr som de är på. De har även möjlighet att driva egna projekt om de vill.

En av volontärerna som är placerad hubben är även 15 timmar i veckan på Enheten för ensamkommande ungdomar där volontärens uppdrag är att vara behjälplig med fritidsaktiviteter, läxläsning i den mån det går och att aktivera ungdomarna.

Mer information

Facebooksida Young innovation hub

Webbsida Young innovation hub

Kontakt

yih@amal.se

Åmåls kommun har ett tydligt internationellt fokus

Åmåls kommun har ett tydligt internationellt fokus. Ett prioriterat område är att ge unga möjligheter till internationell rörlighet och skaffa sig erfarenheter utomlands. Det sker via:

  • utbytesstipendier
  • ungdomsutbyten
  • volontärtjänst
  • praktik.

Prioriteringen ökar förutsättningarna för unga att bli mer attraktiva på en alltmer föränderlig arbetsmarknad. Det skapar även möjligheter till ökade språkkunskaper.