Volontärerna berikar verksamheten

På kulturprojektet Elsas Hus som drivs av Studiefrämjandet Östergötland arbetar volontärerna tillsammans med personalen i alla aktiviteter.

Våra volontärer uppmuntras att göra egna projekt inom alla delar av kultur- och konstuttryck och inbjuds även till att vara med i redan existerande projekt i verksamheten.

Våra EVS-volontärer berikar alla delar av verksamheten. Våra besökare får möta andra kulturer och delta i de projekt som volontärerna gör. Vi som är personal och våra samarbetspartners får nya synvinklar på aktiviteterna som bedrivs i huset. Vi får alla ta del av de nya kunskaper och förmågor som våra volontärer besitter och vi hoppas att de i sin tur får en inblick i hur en driver och genomför kulturprojekt, ett kulturhus och ett café.

Om EVS-projektet

Vår uppgift är att uppmuntra/inspirera ungdomar i åldern 15 – 25 år att arrangera och delta i alla former av kulturyttringar och våra volontärer är inkluderade i alla delar av genomförandet.

Kulturprojektet Elsas Hus

Elsas Hus är ett kulturhus med en fullt utrustad scen, ett café med en hållbar vegetarisk meny innehållande mat, fika och dryck och en filmsal med plats för cirka 40 biobesökare. Det finns en konstvägg i cafét där alla får ställa ut hantverk och konstföremål, ett screentrycksrum och replokaler för dans, teater, band, musiker, DJ:s.

Mer information

Webbplats Kulturprojektet Elsas Hus

Kontakt

elsashus@studieframjandet.se, Studiefrämjandet Östergötland