Europeisk volontärtjänst, EVS

Kommuner, organisationer, sociala företag med flera kan ta emot volontärer från ett EU-land eller skicka volontärer från Sverige. EU-programmet heter Europeisk volontärtjänst, EVS, och det är till för unga som är mellan 17-30 år som vill arbeta som volontär från 2 veckor till 12 månader.

EVS riktar sig till alla unga och EU finansierar resa, fickpengar och boende för volontären. Det finns inga krav på betyg eller på tidigare erfarenheter.

Sända eller ta emot volontärer

Dessa kan ta emot volontärer från ett EU-land eller skicka volontärer från Sverige:

 • kommuner
 • organisationer
 • sociala företag
 • stiftelser
 • icke vinstdrivande föreningar

Kom igång med EVS i din organisation

 

Så blir du volontär

Du som är mellan 17 och 30 år kan arbeta som volontär genom Europeisk volontärtjänst, EVS. Volontärtjänsten kan pågå från 2 veckor till 12 månader. Det finns inga krav på betyg eller av tidigare erfarenheter. Programmet riktar sig till alla unga.

Så blir du volontär

Visste du att?

EVS har funnits sedan 1996. Genom åren har omkring 75 000 ungdomar gjort volontärtjänst i ett annat europeiskt land.  

Ungefär 3000 svenska ungdomar har varit EVS-volontärer under perioden 1992-2017.

 • 97 procent av EVS-volontärer lär sig kommunicera bättre på ett främmande språk.
 • 97 procent av EVS-volontärerna blir bättre på att samarbeta med människor från andra kulturer.
 • 92 procent av projektledare för EVS-projekt tycker att projekten berikade lokalsamhället.
 • Över 80 procent av projektledare för EVS-projekt säger att projekten bland annat bidrar till ungas respekt för mångkultur och till solidaritet och tolerans, samt främjar ömsesidig förståelse bland unga i Europa.
 • 80 procent av EVS-volontärerna tyckte att det blev lättare att se nya möjligheter för sin personliga eller professionella framtid.
 • 85 procent av EVS-volontärerna tycker att de har blivit bättre på att samarbeta.
 • 84 procent av projektledarna är övertygade om att EVS-projekten gör lokalsamhällen med medvetna om vad unga bryr sig om och vill.
 • Över 80 procent av projektledare för EVS-projekt säger att projekten bland annat bidrar till ungas respekt för mångkultur och till solidaritet och tolerans, samt främjar ömsesidig förståelse bland unga i Europa.
 • 93 procent känner sig mer självständiga när de rör sig i andra länder, till exempel för att jobba eller plugga utomlands.

Källa: Research Based Analysis of Youth in Action

Mål med EVS

EVS ger unga i åldrarna 17-30 år en möjlighet att personligt engagera sig när de arbetar som volontär i ett annat land i EU eller utanför EU. Programmet ska vara tillgängligt för alla.

EVS ska:

 • främja ungdomars samhällsengageman
 • utveckla ungdomars solidaritetskänsla
 • främja ömsesidig förståelse
 • stödja ungdomars engagemang i organisationer
 • stödja organisationer som är verksamma inom ungdomsområdet
 • främja europeiskt samarbete inom ungdomspolitiken

Erasmus+ logotyp