Villkor, avtal och kontrakt för Europeiska Solidaritetskåren

Här hittar du viktiga villkor och avtal inom Europeiska Solidaritetskåren. Var noga med att läsa igenom de villkor och avtal som gäller för det år som organisationen skrev under avtalet med MUCF för det aktuella projektet. 

Villkor och avtal inom Europeiska Solidaritetskåren 2019

Viktiga villkor för att ta emot bidrag inom Europeiska Solidaritetskåren 2019. Bilagor till avtalet som alla organisationer ska skriva på innan de kan få ut sina pengar. 

På engelska

Annex I - General conditions
Annex III - Financial and Contractual Rules
Annex IV - Applicable Rates
Annex V - Template Volunteering Agreement

Informations-kit om Europeiska Solidaritetskåren 2018/2019

På svenska

Annex I - Allmänna villkor
Annex III - Finansiella bestämmelser
Annex IV - Schablonbelopp
Annex V - Mall volontäravtal

Villkor och avtal inom Europeiska Solidaritetskåren 2018

Viktiga villkor för att ta emot bidrag inom Europeiska Solidaritetskåren 2018. Bilagor till avtalet som alla organisationer ska skriva på innan de kan få ut sina pengar.

Annex III - Financial and Contractual Rules

Annex IV - Applicable Rates

Annex V - Template Volunteering Agreement

Informations-kit om Europeiska Solidaritetskåren 2018/2019

 

Europeiska Solidaritetskåren logotyp