Viktigt i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar

Ge individanpassat stöd med flexibilitet, bra bemötande och gott om tid. Öka handlingsutrymmet i arbetet genom samverkan mellan olika aktörer och med gemensam finansiering. Det är några framgångsfaktorer i arbetet med unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar.

Labyrint

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har haft i uppdrag att titta på hur samhällets stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar kan förbättras. Uppdraget har gällt både hur stödet kan organiseras och hur samverkan mellan olika aktörer kan förbättras för att dessa unga ska kunna gå tillbaka till skolan eller börja arbeta igen.

Förslag för att förbättra stödet till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar:

  • Använd en stor verktygslåda av arbetssätt, metoder och kompetenser för att skapa ett stöd som passar den enskilda individen. Individnära stöd med utrymme för tid, flexibilitet och bra bemötande är viktigt i arbetet med denna målgrupp.
  • Använd samordningsförbunden inom Finsam (se fakta nedan) i större utsträckning till stödinsatser för unga med psykisk ohälsa. Den gemensamma finansieringen och de möjligheter som frigörs i det gemensamma handlingsutrymmet ger bra förutsättningar för samverkan.
  • Erbjud stöd även till unga som inte har en psykisk diagnos. Idag går många unga som saknar de formella kriterierna för en diagnos miste om särskilt stöd. Lokala verksamheter bör kartlägga om de unga behöver få stöd från en psykolog eller utredas om psykisk diagnos.
  • Skapa tydligare samverkan mellan vården och verksamheter för unga som varken arbetar eller studerar.
  • Använd den kompetens som finns inom civilsamhället kring frågorna.
  • Stärk ungdomsperspektivet så att ungdomar är delaktiga i beslut som berör dem.
  • Förebyggande arbete – börja tidigt med insatser mot psykisk ohälsa.

Ladda ned rapporten Modell för stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar.

Fakta om unga som varken arbetar eller studerar:

  • Statistik visar att cirka 76 000 unga i åldern 16-24 år varken arbetade eller studerade år 2012 vilket är 6,7 procent av alla 16-24-åringar i Sverige. Statistiken har tagits fram av Temagruppen unga i arbetslivet.
  • Inom gruppen unga som varken arbetar eller studerar finns det unga som har en psykisk diagnos men också unga som med en komplex problematik mår psykiskt dåligt just på grund av sin situation, vilket är en normal reaktion och inte ett tecken för psykisk sjukdom. Utifrån en bred definition på psykisk ohälsa är det därför svårt att utläsa från statistiken hur stor gruppen är.

Fakta om Finsam:

  • Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, Finsam, gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och landstinget eller regionen att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Finsam