Vi får medborgare med andra perspektiv

Lars-Ove Johansson är chef i Sundsvalls kommun. Vilka positiva effekter ser du av att er kommun jobbar med Europeisk Volontärtjänst, EVS?

- Vi får medborgare med andra perspektiv och blir mer öppna för att välkomna personer från andra kulturer till vårt samhälle.

Bild på Lars-Ove Johansson

Varför är det viktigt för dig som chef att ni arbetar med Europeisk volontärtjänst i kommunen?

För Sundsvalls kommun är det viktigt att vi jobbar med internationalisering så att besökare i våra verksamheter får träffa ungdomar från andra länder. Ungdomar från Sundsvall får möjligheten att åka till ett annat europeiskt land för att ta del av och berikas av andra kulturer och andra sätt att leva.

Vilka positiva effekter ser du som följd?

Vi får medborgare med andra perspektiv och blir mera öppna för att välkomna personer från andra kulturer till vårt samhälle. 

Hur har det påverkat kommunen?

Det har påverkat kommunen främst genom att några av våra volontärer efter genomförd volontärtjänst har stannat kvar och bosatt sig i Sundsvall eller i annan kommun i Sverige. 

Vilka utmaningar?

Man behöver ha en organisation för mottagandet samt kontaktpersoner och arbetsplatser som brinner för att ta emot volontärer. Det är inte alltid det går smärtfritt för ungdomarna/volontärerna som kommer till ett nytt land och de kan behöva stöd alla tider på dygnet.Att ta emot en volontär 

Hur gör ni med budgetfrågor?

Som tur är så finansieras den stora delen från EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv, delen om volontärtjänst. Vi har endast mindre kostnader som belastar den kommunala budgeten.Budget Europeisk  Volontärtjänst 

Dina tips till andra politiker och chefer som idag kanske inte prioriterar detta i sin budget

Våga jobba med volontärer som en ordinarie verksamhet. Det ger ett mervärde för både personal och besökare i verksamheten. 

Tre framgångsfaktorer som du ser med att jobba med det här EU-programmet

  • Bra stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
  • Det har fungerat långsiktigt
  • Ger mervärde till ordinarie verksamhet.

Kontakt

Lars-Ove Johansson, Ungdoms- och fritidschef, Kultur 6 Fritid, Sundsvalls kommun, lars-ove.johansson@sundsvall.se

Elisabeth Orre, Koordinator för volontärer, Kultur 6 Fritid, Ungdomsavdelningen, Sundsvalls kommun, elisabeth.orre@sundsvall.se